1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Evsel Atık Tarife Uygulamaları ve Sorunlu Konulara Çözüm Önerileri

Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinde ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler makalede ele alınmıştır....

Devamını Oku

Limited ve Anonim Şirketler Tarafından Düzenlenmesi Gerekli Faaliyet Raporlarının Asgari İçerikleri Ne Şekilde Olmalıdır?

Bu çalışmada, anonim şirketlerin yönetim kurulu tarafından düzenlenmesi zorunlu olan yıllık faaliyet raporlarının asgari içeriğinde neler bulunması gerektiği hakkında detaylı bilgi verilecektir. Çalış...

Devamını Oku

Yediemin ve Yediemin Deposu Nedir? Ceza ve Tutukevlerindeki Depoların Kapatılması

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları bünyesinde oluşturulan yediemin depolarının tasfiyesi, yıllardır atıl kalmış, ekonomik ömrünü yitirmiş bu nedenle muhafazasının anlamının kalmadığı mahcuz malları...

Devamını Oku

Binalardaki Biçim ve Renk Uyumuna Yönelik Belediyelerin Görevleri

Makalemizde ilgili mevzuatta Belediyelere tanınan yetkilerin sınırına özetle değinmekle beraber asıl olarak istisnalar dışında kalan, özel mülkiyete dahil ve Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edil...

Devamını Oku

Emlak Vergisinin Daha Az Ödenebilmesi Mümkün Müdür? Yeni Binalarda Emlak Vergisi Uygulaması

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yeni binalara ait geçici muafiyetin uygulanması,bu muafiyetten yararlanabilmek için yapılması gerekenler ve bu muafiyet kap...

Devamını Oku

Türk Ticaret Kanununda Şirketler İçin Öngörülen İdari Para Cezaları Nelerdir?

Bu çalışmamızda, ticaret şirketlerine ilişkin YTTK’da öngörülen ve yaptırımı idari para cezası olan kabahatler ile bu kabahatlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar üzerinde detaylı bir şekilde du...

Devamını Oku