Niçin Özel Birim Fiyat / Poz Sitesi Kurduk?

İhale (Ortak-Diğer) Duyuru / Tanıtım
Niçin ÖZEL BİRİM FİYAT / POZ Sitesi Kurduk?
Özeti :

Malihakem sitesi olarak Türkiye'nin özel birim fiyat - poz merkezi olmak amacıyla önemli adımlar atmaktayız. Bu vesileyle kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yardımcı olacağız ve kullanıcıların desteği ile kamu ihaleleri yapılırken rekabet sağlanmış, kamu harcamaları yapılırken de rayiç gözetilmiş olacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yapım işleriyle uğraşanlar bilirler: İdarelerce ihale ve sözleşme süreci içerisinde kullanılan özel pozlar yapım işlerinin riskli alanlarından bir tanesidir.

Yeni birim fiyat tespiti, proje değişiklikleri, mevcut iş kalemlerinden vazgeçilmesi ve yerine yeni iş kalemlerinin konulması, ticaret odası fiyatlarının kullanılması, ticaret odası fiyatları arasındaki farklılıklar yapım işlerinde en riskli konuların başında gelmektedir. Uygulamada en çok sorun yaratan konular bunlar olduğu gibi denetimlerde de en çok sıkıntı bu alanlarda gözlemlenmektedir.

5018 sayılı Kanunda kamu zararı rayicin üzerinde ödenen tutar olarak da kabul edilmektedir.

Hep beraber düşünelim: Türkiye’de bütün idareler, yaklaşık maliyet hazırlayanlar, kontrol teşkilatları, firmalar ve yapım sektöründe yer alan diğer paydaşlar, hazırladıkları veya sahip oldukları özel pozları bir sisteme yükleseler ne olur?

A idaresinin ihtiyacı olan bir özel poza başka bir idare de ihtiyaç duyabilir. Özel poz içerisindeki girdi fiyatlarının – sadece kendi fiyatlarını kıyas etmek için olsa dahi –bilinmesi veya görülmesi gerekebilir.

ÖZEL POZ sitesinin sizlere sunacağı faydalar ve sitenin amacı:

1. Yaklaşık maliyet tespitinde diğer idareler tarafından oluşturulmuş özel (paçal) poz analiz ve fiyatlarını kullanabileceksiniz.

2. Yeni birim fiyat tespitlerinde oluşturulan ve sisteme yüklenen özel (paçal) poz analiz ve fiyatlarını kullanabileceksiniz.

3. Özel pozların bir merkezde toplanmasıyla ihalelerin fiyat rekabeti içerisinde yapılmasına imkân sağlanmış olacaktır.

4. Özel pozların bir merkezde toplanmasıyla yüklenicilere rayicin üzerinde ödeme yapılmasına engel olunacaktır.

 

SİTEMİZE, ÖZEL BİRİM FİYAT - POZ - YÜKLEMEK İÇİN

SİTEMİZDE YÜKLÜ ÖZEL BİRİM FİYATLARI - POZLARI - GÖRMEK İÇİN