Yapım İşlerinde İşyeri Değişikliği ve Sonuçları

Yapım İşleri Sözleşmenin Devri / Değiştirilmesi
Yapım işlerinde işyeri değişikliği ve sonuçları
Özeti :

Yer teslimi yapılmadan önce veya sonra idarece işyeri değişikliği yapılabilecektir. 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre işin yapılacağı yer değişirse, yükleniciye bundan dolayı ilave ücret ödenmez, süre uzatımı verilebilir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 15 inci maddesine göre;

“Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

  1. a) İşin yapılma veya teslim yeri.
  2. b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”

Değiştirilebilir. Görüleceği üzere işyeri değiştirilmesi hukuki olarak mümkündür. Ancak, ihale rekabet şartlarını doğrudan etkileyen bu uygulamanın sıhhatli olmadığını ifade etmemiz yerinde olacaktır.

Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu durumda, iş başına getirilmiş olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iş yerine taşınması giderleri ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. Bu durumda işin süresi, işin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karşılayacak kadar uzatılır.

İşyeri değişikliği idarenin tek taraflı isteği ile olmamaktadır. Bu noktada yüklenicinin rızasının da aranması şarttır. Çünkü Yapım İşleri Genel Şartnamesi gereği iş yeri değişikliğinde eski iş yeri için yapılmış masrafların talep edilmesi imkanı ortadan kalkmaktadır. Yeni işyerine malzeme, araç ve makinelerin taşınma giderleri yükleniciye aittir. Yüklenicinin işyeri değişikliğine rızası olmadığı ve idarenin işyeri değişikliğini ısrarla istediği hallerde, sözleşmenin idare kusuru ile feshi gündeme gelebilecektir. Bu noktada yüklenicilerin zararlarının karşılanması gerekir.

İşyeri değişikliği neticesinde yüklenici ilave bedel talep edememektedir. Ancak, işin bedelinin aşılmaması gerektiği ifadesinden hareketle, yeni işyerinin daha az bedelle yapılması hali gündeme gelirse, idarenin fazla bedeli kesme hakkı bulunmakta olup, işyeri değişikliği neticesinde daha az maliyet ortaya çıkarsa, gerekli kesintilerin yapılması gerekir. Bu durumda da proje değişiklikleri yapılması gerekecektir.

İşyeri değişikliğinden yüklenicilerin ilave bedel talep etme imkanı bulunmamakla birlikte bundan kaynaklı gerekli süre uzatımlarının yükleniciye verilmesi gerekmektedir. İşyeri değişikliği yüklenicine süre uzatım hakkı vermektedir.