1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Türkiyede Tescili Olmayanın Yaptığı Yurt Dışı Borçlanmasının Ssk Mı Bağ-Kur Mu Sayılacağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararıyla Kesinleşti (Mali Hukuk Sayı: 169, Ocak-Şubat 2014)

Bu analizde, yurt dışı borçlanma süreleri SSK’ya sayılan kişilerin, dava açtıklarında, bu davaları kazanıp kazanamayacaklarını Yargıtay hukuk genel kurulunun güncel bir kararı doğrultusunda açıklamaya...

Devamını Oku

Sosyal Denge Tazminat Ödemeleri Vergiye Tabi Midir? (Mali Hukuk Sayı: 169, Ocak-Şubat 2014)

Bu yazımızda ödenecek olan sosyal denge tazminatlarında, vergisel açıdan bir kesinti yapılıp yapılmayacağı irdelenecektir....

Devamını Oku

Profesyonel Spor Kulüplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri (Mali Hukuk Sayı: 169, Ocak-Şubat 2014)

Dernek statüsünden çıkıp, anonim şirket statüsüne geçerek ekonomi gündeminde de önemli yer alan spor kulüplerinin aynı başarıyı SGK prim ödemelerinde gösterdiğini söyleyemeyiz. Spor klüplerinin prim ö...

Devamını Oku

Ayni Yardımların Olduğu Hizmet Alımlarında Kıdem Tazminatları Hatalı Mı Hesaplanıyor?

İhale dokümanlarında ücretlerden farklı olarak yer verilen ayni yardımları kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alıyor musunuz? Eğer parasal tutar öngörmediğiniz için veya yardım ayni mahiyette ol...

Devamını Oku

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalıgı (Mali Hukuk Sayı: 168, Kasım-Aralık 2013)

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı hakkında düzenlemeler analizde ele alınıp değerlendirilmektedir....

Devamını Oku

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri (Mali Hukuk Sayı: 168, Kasım-Aralık 2013)

Bu analizde, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin ne getirdiği ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku