1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

6331 Sayılı Kanuna Göre İşyeri Hekimlerinin Çalışma Usul ve Esasları (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekime işyeri hekimi denir. İşverenler, mesleki risklerin...

Devamını Oku

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)

Bu analizde, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında yeni Yönetmelik hükümlerinin ne getirdiği ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku

Kamu İşverenlerinin Sosyal Güvenlik ve İş Sağlığı Mevzuatı Yükümlülükleri (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)

Bu çalışmada işveren sıfatıyla kamu kurum ve kuruluşlarının 5510 ve 6331 sayılı Kanunlar çerçevesindeki yükümlülüklerinden belli başlı önemli başlıklarına yer verilecektir....

Devamını Oku

Belediye Başkanlarının Makam, Temsil ve Görev Tazminatları (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)

Bu analizde belediye başkanlarına makam tazminatı ile bu tazminata bağlı olarak ödenen temsil ve görev tazminatlarından bahsedilecektir....

Devamını Oku

İşveren Çalışanın İşitme Organını Gürültüden Korumak Zorunda! (Mali Hukuk Sayı: 170, Mart-Nisan 2014)

Bu analizde Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümlerinin ne getirdiği, işverenin çalışanın işitme organını korumak zorunluluğu ele alınıp, değerlendirilecektir...

Devamını Oku

İşe İade Kararında İşçinin 10 Gün İçinde İşe Başvurma Şartı (Mali Hukuk Sayı: 169, Ocak-Şubat 2014)

İş Kanununda yer alan iş güvencesi hükümleri ile korumasız durumda bulunan işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi geçerli bir nedene bağlanmış, işçiye feshin geçersizliği ve işe iade konusunda yargı yol...

Devamını Oku