1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İşçinin Hafta Tatili ve Ücreti (Mali Hukuk Sayı: 168, Kasım-Aralık 2013)

İş Kanunu’nda belirtilen iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmayan hafta tatili için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir. Bu ücrete ...

Devamını Oku

Memurun Emekliye Ayrılmada Yaş Şartına Tabi Olmaması (Mali Hukuk Sayı: 168, Kasım-Aralık 2013)

Bu analizde istekle emeklilik için aranılan yaş veya hizmet süresinin doldurulmuş olmasına bakılmaksızın istisnai nedenlerle emekliliğe hak kazanmanın şartları değerlendirilecektir....

Devamını Oku

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İş Ekipmanının Kullanımı (Mali Hukuk Sayı: 167, Eylül-Ekim 2013)

Bu analizde, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerinin ne getirdiği ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku

Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınacak Ücret (Mali Hukuk Sayı: 167, Eylül-Ekim 2013)

Taşeronlara ödenecek kıdem tazminatında hata yapılmaması için ücretin doğru hesap edilmesi gerekir. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödenmektedir. Ancak, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak ...

Devamını Oku

Sgkya Fiilen Ödenmeyen Prim Tutarları Vergilendirilecek Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınır Mı?

Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmeyen prim tutarlarının ve bu tutarlarla ilgili gecikme cezası ve gecikme zamlarının vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınm...

Devamını Oku

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin Getirdikleri (Mali Hukuk Sayı: 166, Temmuz-Ağustos 2013)

Bu analizde İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin ne getirdiği ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku