Şikayet Başvuru Dilekçelerinde Dizi Pusulası Sunulması Zorunlu Mudur?

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇELERİNDE DİZİ PUSULASI SUNULMASI ZORUNLU MUDUR?
Özeti :

ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇELERİNDE DİZİ PUSULASI SUNULMASI ZORUNLU MUDUR?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İhalelere yönelik şikayet başvuruları firmalar için ihale sürecinde karşılaştıkları hukuka aykırılıkların ortaya konulduğu  ve değerlendirildiği bir aşamadır.

Bu aşamadaki idareye şikayet ve Kamu İhale Kurulu'na itirazen şikayet başvurularının şekil şartları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda olduğu kadar İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte bulunmaktadır.

Şikayet başvurularının şekil şartlarına uyulmaması da Kamu İhale Kurulu'na gerçekleştirilen itiraz şikayet başvurularında sorun yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Bu sorunun kaynağı Kamu İhale Kurulu'na ödenen itiraz şikayet başvuru bedellerinin yok yere yanma ihtimalidir.

Eğer idareye şikayet başvuru dilekçesinde şekil şartlarına riayet edilmediyse Kamu İhale Kurulu incelemeden söz konusu şikayet başvurusunu reddecektir.

Son zamanlarda dikkat çekici tartışma alanlarından bir tanesi de idareye gerçekleştirilecek şikayet başvuru dilekçelerinde  dizi pusulası olma zorunluluğunun olup olmadığıdır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde

           “1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

           (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile faks numarası.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

            d) İtirazen şikayet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikayetin tarihi ve varsa şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

            …

            (4) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.

            …” hükmü

            “Başvuruların yapılacağı yerler” başlıklı 9’uncu maddesinde “…(2) Dilekçeye eklenen bütün belgeler; belgelerin adları, sayfa sayıları, asıl/tasdikli/fotokopi vb. olduklarını gösteren iki nüsha dizi pusulası ile birlikte sunulur.

            (3) İdare tarafından dizi pusulası ekindeki bilgi ve belgelerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığı kontrol edilerek, belirtilen şekilde olması halinde dizi pusulalarına; “ekler dizi pusulasında belirtilen şekildedir” şerhi düşülerek teslim alan idare görevlisi tarafından imzalanır ve bir nüshası başvuru sahibine geri verilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda dizi pusulasına eklerin dizi pusulasında belirtilen şekilde olup olmadığına ilişkin şerh düşülür.

            …” hükmü yer almaktadır.

GÖRÜLECEĞİ ÜZERE İHALELERE YÖNELİK ŞİKAYET BAŞVURULARINDA DİZİ PUSULASI YER ALMAKTADIR. BU KONUDA ŞİKAYET BAŞVURULARINDA BULUNANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

GERÇİ ŞUNU BELİRTMEKTE DE FAYDA BULUNMAKTADIR. İLGİLİ YÖNETMELİKTE DİZİ PUSULASI SUNULMASI GEREKLİ OLAN EVRAKLAR ARASINDA SAYILMAMIŞTIR

BU NEDENLE TARTIŞMALI BİR ALAN OLDUĞU RAHATLIKLA SÖYLENEBİLİR.

İHALELERE YÖNELİK ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE UZMANLARIMIZDAN ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLİRSİNİZ.