1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Refakat İzni Nedir, Memur Aynı Yakını İçin Birden Fazla Refakat İzni Kullanabilir Mi?

Bu makalede 657 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değiştirilmesi sonrasında ortaya çıkan durum ve “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul v...

Devamını Oku

İsteğe Bağlı Emekli Olunacak Haller Nelerdir? Memurlara Bu Hak Hangi Durumlarda Verilmektedir?

Bu makalede zaten memurlar arasında tartışmalı ve tereddütlü konulardan olan normal şartlar haricinde sağlık, re’sen, sicilen gibi nedenlerle ve memuriyete başlama tarihleri dikkate alınarak...

Devamını Oku

Personele Verilecek Giyecek Yardımı, Konuya İlişkin Görüşler ve Değerlendirmeler

Makalemizde yönetmelik kapsamında giyecek yardımından yararlanma ile ilgili mevzuat hükümleri, yapılan değişiklikler ile yargı kararları ve idari görüşlere yer verilecektir....

Devamını Oku

Belediye Başkanlarının Makam Tazminatları ve Emekliliğe Yansıması

Bu analizde özellikle emeklilikte önemli bir ödeme unsuru olan makam tazminatı ve bu tazminata bağlı olarak ödenen temsil ve görev tazminatının 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayıl...

Devamını Oku

Düşük Göstergeli İdari Görevlere Atanan Kişilerin Emekliliği ve Kariyer Meslek

Bu makalemizde kariyer görevlerde bulunan kamu görevlilerinin idari kadrolara atanmalarında emekliliklerinde haklarında ek gösterge ve makam tazminatı ile bu tazminata bağlı olarak &oum...

Devamını Oku

İşe Geliş ve Gidişlerde Memurlar Tarafından Kullanılan Yöntemler ve İdarelerce Sağlanan Haklar

Özellikle büyük şehirlerde artan trafik, ulaşım mesafelerinin uzun olması gibi nedenlerle işe geliş gidişler çalışanlar için oldukça meşakkatli olmakta ve vakit kay...

Devamını Oku