1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Zamanında Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Kademe İlerlemesi Cezası Verilemez!

Aylık maaşının 5 katını aşan değerde mal edinmeyi bildirmediğinden bahisle "1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılan memurun satın aldığı aracın tescilini yaptırmış olması, a...

Devamını Oku

Belediye’de Çalışan Avukatlara Yapılan VekÂlet Ücreti Ödemelerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (Mali Hukuk Sayı: 174, Kasım-Aralık 2014)

Vekâlet ücret ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu açısından ücret kapsamında değerlendirildiğinden bu ödemelerin yapılması sırasında gelir vergisi tevkifatı ve damga vergisi kesintisi yapılması gerekmekted...

Devamını Oku

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik ve Toplu Sözleşme (Mali Hukuk Sayı: 174, Kasım-Aralık 2014)

Kamu görevlileri sendikalarına üyelik ve toplu sözleşme konularında detaylı bir analiz olup, faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Belediyelerde toplu sözleşmede analizde ele alınmaktadır....

Devamını Oku

İl Özel İdaresinde Daire Başkanı Olarak Görev Yapanlara Makam ve Görev Tazminatı Ödenebilir Mi? (Mali Hukuk Sayı: 173, Eylül-Ekim 2014)

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 22’inci maddesinin 2’inci fıkrasında büyükşehir belediyelerinde daire başkanı olarak görev yapanlara görev ve makam tazminatının ödeneceği hükmü bulunmakta...

Devamını Oku

Hizmet Sınıfına Göre Memurun Sigortalı Çalışmalarının Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmesi (Mali Hukuk Sayı: 173, Eylül-Ekim 2014)

Bu analizde 657 sayılı Kanun ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri çerçevesinde memurların kamu ve özel sektörde SSK veya Bağ-Kur’a tabi olarak geçen sigortalı sürelerinin kazanılmış hak aylık derec...

Devamını Oku

Şirketlerin Yanlış Sigorta Uygulamalarında Bilgilendirme Yükümlülüğü (Mali Hukuk Sayı: 173, Eylül-Ekim 2014)

Çalışmamızda, yanlış sigorta uygulamaları karşısında bilgilendirme yükümlülüğü olan taraflara ve bu davranışları nedeniyle tesis edilecek işlemelere ilişkin bilgi verilecektir....

Devamını Oku