1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İş Kanununa Göre Fazla Çalışma ve Serbest Zaman Kullandırımı (Mali Hukuk Sayı: 166, Temmuz-Ağustos 2013)

Serbest zaman kullanımı 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilmiş, esnek sürelerle çalışma biçimidir. Fazla çalışma veya fazla süreli çalışma yapan işçiler istemeleri halinde, bu çalışmalarının karşılığı o...

Devamını Oku

İş Kanuna Göre Yıllık Ücretli İzin Kullandırılması (Mali Hukuk Sayı: 165, Mayıs-Haziran 2013)

Yıllık izin hakkı bir dinlenme iznidir. Bir yıl boyunca çalışıp izne hak kazanan işçinin bu hakkını kullanması ruh ve sağlık durumu açısından önem taşır. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve ...

Devamını Oku

Mobbing Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi (Mali Hukuk Sayı: 164, Mart_Nisan 2013)

İşyerinde psikolojik taciz ya da ingilizce deyimiyle mobbing, çalışma hayatında işyerlerinde işçi ile işveren arasında ya da işçilerin kendi aralarındaki psikolojik şiddeti ifade eden bir kavram olara...

Devamını Oku

Sosyal Güvenlik Kurumunun E-Sevk Uygulaması (Mali Hukuk Sayı: 164, Mart_Nisan 2013)

Reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına imkân tanıyan E-reçete uygulamasını başlatan ve bununla reçete yolsuzluğunun önüne geçmeyi amaçlayan SGK, evrakların elektronik ortamda hazırlanmasına yöneli...

Devamını Oku

Vazife Malullüğü ile İş Kazasının Bildirimi (Mali Hukuk Sayı: 164, Mart_Nisan 2013)

Bu analizde memurlar ile diğer çalışanların iş kazası veya vazife malullüğüne sebep olayın bildiriminden ve zamanında bildirilmemesinde kişilerin ve özellikle kamu kurumlarının uygulayıcılarının maruz...

Devamını Oku

Ssk (4/a) Günleri Ölüm Aylığına Yetenler Bağ-Kur (4/b) Borçlarını Ödemeden Mahkeme Kararıyla Ölüm Aylığı Alabilirler (Mali Hukuk Sayı: 163, Ocak_Şubat 2013)

Bu analizimizde, günümüz itibariyle SGK tarafından yapılan bu uygulamaya karşı dava açanların açtıkları davaları kazandıkları ve SSK (4/a) prim günleri ölüm aylığı bağlanmasına yeten kişilerin, Bağ-Ku...

Devamını Oku