1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Geçici Teminatın Verildiği Kadarı Mı Gelir Kaydedilir?

İhalelerde geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerde, verilen teminatın tamamı mı yoksa % 3'ü mü gelir kaydedilir?...

Devamını Oku

Ekap Kayıt Zorunluluğu Yeterlik Kriteri Değildir

İhale dokümanı almak ve ihaleye katılmak için EKAP'a kayıt zorunluluğu 4734 sayılı Kanuna aykırıdır....

Devamını Oku

Davet Edilmeyen Firmalar Da İhaleye Alınmalıdır

Davet usulü yapılan pazarlık ihalelerinde, davet edilmeyen firmaların da ihalelere katılmasına Danıştay izin vermektedir....

Devamını Oku

Yasak Fiil veya Davranışlarda Teminat Gelir Kaydedilmez

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 17 inci maddesi gereği yasak fiil ve davranışta bulunanların geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi hakkında...

Devamını Oku

Şirketlere Ambalaj Atıkları Toplama İmtiyazı Doğrudan Verilemez

Ambalaj atığı toplama imtiyazı belediyeler tarafından şirketlere herhangi bir ihale usulü uygulanmadan verilmektedir. İmtiyazın 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre verilmesi gerekir...

Devamını Oku

Faaliyet Alanı İhalelerde Önemli Değildir

Faaliyet alanı içerisinde yer almayan bir işin ihalesine katılma halinde, bu kişilerin ihale dışı bırakılması hukuki değildir....

Devamını Oku