1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İş Deneyim Belgesi Nasıl Hazırlanır? (İş Deneyim Belgesi Örneği)

İş deneyim belgesinin (iş bitirme belgesi örneği) nasıl hazırlanacağı, düzenleneceği önemli bir husustur. Çünkü yanlış hazırlanan bir belge geri dönülemez sonuçlara, zararlara veya konusu suç teşkil e...

Devamını Oku

İş Bitirme Belgesi Nasıl Alınır ve Geçerlilik Süresi

İş deneyim belgeleri, hak sahibi kişiler tarafından, iş yapılan kamu kurum ve kuruluşuna başvurulmak suretiyle alınabilir. Bu tür başvurulara 20 iş günü içerisinde cevap verilmesi gerekir. Verilen iş ...

Devamını Oku

İş Deneyim Belgelerindeki İsim ile İstekli İsimleri Hangi Hallerde Farklı Olabilir?

İş deneyim belgelerindeki isim ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelerde, ihalelere katılan firma isimleri arasında kimi zaman farklılıklar olabilmektedir. Bu farklılıkları...

Devamını Oku

Tür Değiştirmelerin İş Deneyim Belgesi Üzerine Etkisi

Şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyarlı olarak tür değiştirme yapabilmektedirler. Tür değiştiren şirketler önceki şirketin iş deneyim belgelerini kullanabilir mi? Beklenilmesi ger...

Devamını Oku

İş Deneyim Belgesi Olmayan Firmaların İş Deneyim Belgesine Sahip Olmak İçin Kullanabilecekleri Yöntemler

İş deneyim belgesi ihalelerdeki önemli yeterlik kriterlerindendir ve sahip olmayan firmalar birçok ihalede, özellikle yapım işlerinde, ihale dışı bırakılmaktadır. İş deneyim belgesi olmayan kişilerin ...

Devamını Oku

Ekap Kaydı Olmayan İş Deneyim Belgelerinin Durumu

EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik...

Devamını Oku