Tür Değiştirmelerin İş Deneyim Belgesi Üzerine Etkisi

İhale (Ortak-Diğer) Yeterlik Kriterleri
Tür Değiştirmelerin İş Deneyim Belgesi Üzerine Etkisi
Özeti :

Şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyarlı olarak tür değiştirme yapabilmektedirler. Tür değiştiren şirketler önceki şirketin iş deneyim belgelerini kullanabilir mi? Beklenilmesi gerekli 1 ve 5 yıllık süreler nasıl ele alınmalıdır?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Tür Değiştirmelerin İş Deneyim Belgesi Üzerine Etkisi

Tür değiştirme, bir ticaret şirketinin, malvarlığında herhangi bir değişiklik olmaksızın veya yapılmaksızın, malvarlığı başkasına devredilmeksizin, tasfiye yapılmaksızın, şirketin ekonomik bütünlüğünü ve ortaklarının paylarının ve haklarının sürekliliği korunarak biçim değiştirmesidir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. Buna özdeşlik ilkesi de denir. Hukuki şekil değiştirici tür değiştirmenin sonucu olan bu ana ilke 6102 sayılı Kanunun 180’inci maddesinde açıkça ifade edilmiştir. İlke, yeni türe dönüşen şirketin eski tür zamanındaki haklarında, alacak, borç ve yükümlülüklerinde hiçbir değişiklik olmadan yeni türde de devam ettiği anlamına gelir.

Bu bağlamda, tür değiştirmelerde yeni türe dönüşen şirket eskisinin devamı olduğundan, eskisinin sahip olduğu bütün iş deneyim belgeleri yenisine geçer. Bunun için ikinci bir işlem yapmaya gerek yoktur.

Genel kural bu olmakla birlikte, tür değiştirmelerin mahiyetine bakıldığı zaman, tüzel kişiliği olan bir şirketin tür değiştirmesi mümkün olduğu gibi tüzel kişiliği olmayan şirketlerin de tür değiştirebildikleri görülmektedir.

Bu noktada, iş deneyim belgelerinde 1 ve 5 yıllık sürelerin tür değiştirmelerde nasıl ele alınacağı tür değiştiren şirketin tüzel kişiliğinin olup olmadığı ile yakından ilgili olacaktır.

Tür değiştiren şirket, tüzel kişiliğe sahip bir şirket ise, yeni türe dönüşen şirket eskisinin devamı ve her iki şirkette tüzel kişiliğe sahip olduğundan 1 ve 5 yıllık süreler bu kapsamdaki şirketler için anlamlı olmayacak ve süreler yeniden başlamayacaktır.

Ancak, 4734 sayılı Kanunda 1 ve 5 yıllık sürelerin – yani ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılması hallerinin – tüzel kişilik bünyesinde geçmesi şartına bağlanması, tüzel kişiliği olmayan şirketlerde geçen sürelerin yok kabul edilmesi neticesini verecektir. Tüzel kişiliği olmayan bir şirketin tür değiştirmesi halinde, yeni türe dönüşen şirketin tüzel kişiliği varsa, 1 ve 5 yıllık süreler yeniden başlatılacaktır.

Burada özellikle, ticari işletmelerin (Adi şirketlerin – iş ortaklıklarının) ticaret şirketlerine dönüşmesi hali üzerinde kısaca durulabilir. Adi şirket olarak kabul edilen iş ortaklıklarının tüzel kişiliği olmadığından dolayı, adi şirkette geçen sürelerin dikkate alınmadan, yeni türde geçen süreler üzerinden değerlendirmenin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. 4734 sayılı Kanunda tüzel kişilikte geçen süre ifadesi bulunduğu müddetçe, tüzel kişiliği olmayan şirketlerdeki sürelerin tür değiştirmelerde yeni türde geçmiş gibi kabul edilemeyeceği değerlendirilmektedir. Adi şirketlerin ya da daha geniş bir ifadeyle, tüzel kişiliği olmayan şirketlerin tür değiştirmesi neticesinde yeni türe dönüşen şirket de eskisinin devamıdır. Ancak, 4734 sayılı Kanunda kullanılan tüzel kişilikte geçen süre ifadesi şirketin devamlılığı ile ilgili değildir.

Neticede, tür değiştirmelerin iş deneyim belgesi üzerine etkisi, tüzel kişiliği bulunmayan şirketlere yönelik olarak yapılan açıklama hariç,  bulunmamaktadır. Son olarak, bir şirketin ortağına ait iş deneyim belgesini kullanması hali ile kendisine ait iş deneyim belgesini kullanma halini de birbirinden ayırmak gerekir. Kendisinin olan iş deneyim belgelerinde, türü değişen şirketin mahiyeti önemli olmadan, yeni türe dönüşen şirket önceki iş deneyim belgelerini kullanabilecektir.