2017 Yılı İçin Belirlenen Brüt Asgari Ücretin Hizmet İhalelerine Yansımaları

Hizmet Alımları Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
2017 yılı İçin Belirlenen Brüt Asgari Ücretin Hizmet İhalelerine Yansımaları
Özeti :

2017 yılı için belirlenen brüt asgari ücretin hizmet ihalelerine yansımaları. SGK borcu yoktur limiti 2017 yılı için 39.993,75 TL. Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır? 2017 yılı fiyat farkı hesaplamaları nasıl yapılacak? Analizde bunlara yönelik kısa ve öz bilgiler yer almaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

2017 yılı İçin Belirlenen Brüt Asgari Ücretin Hizmet İhalelerine Yansımaları

1. 2017 yılı için SGK Borcu Yoktur Belgesi İçin Aranacak Sınır Nedir?

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler gereği, belirli parasal tutara kadar olan borçlar borç olarak kabul edilmemektedir. Vergi borcu için sabit bir değer, 5000 TL belirlenmiş iken, SGK borcu açısından bu değer brüt asgari ücret değiştikçe değişmektedir.

Ayrıca, 2017 yılına özgü ayrı bir durum da bulunmaktadır. SGK borcu yoktur kararına varılabilmesi için gerekli parasal tutar bulunurken prim tavanı dikkate alınmaktadır. 2016 yılı ve öncesinde bu tavan tutar bulunurken brüt asgari ücret 6,5 ile çarpılırken 2017 yılından itibaren 7,5 ile çarpılacaktır. Bu hususa yönelik olarak 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; 2017 yılı için dikkate alınacak SGK borcu yoktur sınırı:

Brüt Asgari Ücret:1.777,50 TL

Prim Üst Sınırı: 1.777,50 x 7.5 = 13.331,25 TL

2017 yılı İçin SGK BORCU YOKTUR parasal sınırı: 39.993,75 TL

Alt Yükleniciler için 79.987,50 TL

Serbest meslek erbapları, yani ihalelere gerçek kişi olarak katılanlar için: 5.332,50 TL

 

2. 2017 yılı Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesap Edilir ven Hizmet İhalelerine Etkisi

Medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren asgari geçim indirimi, çalışanların gelir vergisinin bir kısmının indirilmesi anlamına gelmekte ve alınan maaştan farklı olarak herkese eşit seviyede uygulanmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesine göre asgari geçim indirimi;

“Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.”

Asgari geçim indirimi hesabı:

1.777,50 x 12 = 21.330,00 TL

Çalışmayan bir kişi bunun yarısını her ay almaktadır. Bu ise;

21.330 x 0.50 / 12 şeklinde hesap edilir. Yani; 888,75 TL. Bulunan bu tutar gelir vergisi alt dilim oranı ile çarpılır:

888,75 x 0,15 = 133,3125 yani 133,31 TL. Diğerleri de buna uyarlı olarak hesap edilebilir.

Bu hesaplama, özellikle kontrol teşkilatı tarafından ücretlerin sağlıklı olarak kontrol edilmesi için yapılmıştır. Hizmet alım ihalelerinde çalışanların ücretlerini doğru alabilmeleri, ücretlerle ilgili hesaplamaların doğru yapılmasına bağlıdır.

 

3. 2017 yılı Fiyat Farkı Hesabı Nasıl Yapılır?

Hizmet alım ihalelerinde, idareler ihale dokümanlarında fiyat farkı düzenlemelerine ihalenin mahiyeti de dikkate alınmak suretiyle yer vermektedirler. 2017 yılı brüt asgari ücreti değişti ve bunun en önemli yansımaları fiyat farkı hesapları noktasında olacaktır.

İşçilik fiyat farkı ihale tarihindeki işçilik maliyeti ile hakediş tarihindeki işçilik maliyeti arasındaki fark olarak ifade edilebilir. Buna göre;

 

       
 

İhale Tarihi Brüt Maliyet

 

Uygulama Ayı Brüt Maliyet

Brüt Asgari Ücret (BAÜ)

1647

 

1777,50

Asgari Ücretin % Fazlası

0

 

0

% Fazla Eklenmiş BAÜ

1647

 

1777,50

       

İşveren Maliyeti

     

Genel Sağlık Sigortası (% 7,5)

123,53

 

133,31

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (% 11)

181,17

 

195,53

Kısa Vadeli Risk Prim (% 2)

32,94

 

35,55

İşveren İşsizlik (% 2)

32,94

 

35,55

       

Toplam =

2017,58

 

2.177,44

       

Fiyat Farkı =

159,86

   

 

Yukarıda asgari ücret üzerinden çalışan bir kişinin fiyat farkı hesabını görmektesiniz. Buna göre 2017 yılı için ay başına 159,86 TL, brüt asgari ücret üzerinden çalışan kişiye, fiyat farkı ödemesi yapılacaktır.

Asgari ücretin yüzde fazlası nasıl hesaplanır? Asgari ücretin yüzde fazlalarını da yukarıdaki hesaplamada uygun yere yazdığınızda ve oranları da hesapladığınızda yüzde fazla ile çalışan kişilerin fiyat farklarını bulmuş olursunuz.

Hesaplamalarınızda dikkat edecekleriniz:

1. Fiyat farkı katsayılarına dikkat etmelisiniz.

2. Fiyat farkı için katsayıların belirlendiği hallerde endekslerin varlığını araştırmalısınız.

3. Yemek hesaplamalarında asgari ücret artışı ile birlikte prim istisna oranı artacağı için, yemek bedeli verilen ihalelerde verilmeyen ihalelere göre daha az fiyat farkı çıkacağını dikkatlerden kaçırmamalısınız.

4. Emekli veya engelli gibi personellerin varlığı halinde bunların fiyat farkı hesaplamalarının farklı olacağını bilmelisiniz.

5. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla mesai öngörülmüşse, yapılan düzenlemelere bağlı olarak bunlar için de fiyat farkı hesabı yapılmalıdır.

 

Daha fazla ve detay bilgi için lütfen bizlerle iletişime geçiniz veya malihakem sayfamızdaki ARAMA kısmında arama yapınız.