1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Genel Sağlık Sigortalısı ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Yol, Gündelik ve Refakatçi Giderleri (Mali Hukuk Sayı: 159, Mayıs_Haziran 2012)

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderleri 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 65’inci maddes...

Devamını Oku

İşçi Ücretinin Ödenmemesinde Soruşturma ve Yerine Getirme Zamanaşımı (Mali Hukuk Sayı: 157, Ocak - Şubat 2012)

Çalışanlar açısından en önemli unsur olan ücret aynı zamanda, işverenin de iş sözleşmesinden doğan başlıca borcunu oluşturmaktadır. Ücretin çalışanlar bakımından önemi ve çalışanların işverenler karşı...

Devamını Oku

Hafta Tatili ve Hafta Tatili Ücretinin Tüm Yönleriyle Değerlendirilmesi (Mali Hukuk Sayı: 157, Ocak - Şubat 2012)

Bu makalemizde, hafta tatili ve hafta tatilinde işçinin çalışması durumu 4857 sayılı Kanun çerçevesinde tüm yönleriyle ele alınıp, değerlendirilecektir....

Devamını Oku

İş Kanununa Göre İş Arama İznini Hak Etme Şartları (Mali Hukuk Sayı: 156, Kasım-Aralık 2011)

Çalışma hayatımızdaki düzenlemelerin pek çoğu işçinin çalışması ve bu çalışmaya bağlı hak ve menfaatlerinin korunması ile ilgilidir. Yeni iş arama izni de artık bir işyerindeki çalışması yakın bir zam...

Devamını Oku

18 Yaşın Altında Geçen Çalışma Sürelerinin Emekliliğe Etkisi (Mali Hukuk Sayı: 156, Kasım-Aralık 2011)

Bu makalede çalışanların 18 yaşın altında geçen sürelerinin emeklilik açısından nasıl dikkate alınacağı konusu açıklanacaktır....

Devamını Oku

İş Güvencesinin Uygulama Yeri Olarak İşyerine İlişkin Şartlar (Mali Hukuk Sayı: 156, Kasım-Aralık 2011)

Yapılan bir feshin geçersiz sayılabilmesi için öncelikle işçinin, iş güvencesi kapsamına giren bir işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Öyle ki, işyeri Yasanın aradığı şartları sağlayamıyor ise i...

Devamını Oku