Sosyal Güvenlik Kurumunun E-Sevk Uygulaması (Mali Hukuk Sayı: 164, Mart_Nisan 2013)

Sosyal Güvenlik - Personel Sosyal Güvenlik
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN E-SEVK UYGULAMASI (MALİ HUKUK SAYI: 164, MART_NİSAN 2013)
Özeti :

Reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına imkân tanıyan E-reçete uygulamasını başlatan ve bununla reçete yolsuzluğunun önüne geçmeyi amaçlayan SGK, evrakların elektronik ortamda hazırlanmasına yönelik bir diğer proje olan E-sevk uygulamasını da hayata geçirdi.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN E-SEVK UYGULAMASI (MALİ HUKUK SAYI: 164, MART_NİSAN 2013)

 

1. GİRİŞ

İkamet ettikleri yerdeki sağlık kurumları tarafından tedavisi yapılamayan ve il dışına sevk edilen genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol ve günlük giderlerine ait sevk ve tedavi belgeleri, ''hasta sevk formu'' düzenlenerek yapılıyordu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastaların başka illere sevkine ilişkin belgelerin elektronik ortamda yazılmasına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından, hastaların yerleşim yerinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle yerleşim yeri dışına ''hasta sevk formu'' ile yapılan sevklerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik yürütülen ''E-sevk Projesi'', 2012 yılının Eylül ayında, pilot iller olarak seçilen Sinop, Samsun, Çankırı ve Ankara'da başlamıştı.

 

2. E-SEVK UYGULAMASI

E-sevk, genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri nedeniyle, belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı (yerleşim yeri) dışına (ilçeden ile veya ilden başka bir ile) sevk edilen hastaların sevklerinin elektronik ortamda yapılmasına imkân veren uygulamadır.

Pilot uygulama kapsamında olumlu sonuçlar elde eden SGK, sevk işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına imkân veren E-sevk uygulamasını 17.01.2013 tarihinde ülke genelindeki tüm hastanelerde başlattı.

Proje kapsamında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nu bilgilendiren SGK, uygulamanın tüm hastanelerinde uygulamaya konulması konusunda koordinasyon sağladı. Hastane yazılım firmalarına mevzuatsal eğitim ve teknik destek de sağlayan SGK, bu kapsamda ''MEDULA E-sevk web servisi kullanım kılavuzu'' yayımladı.

Ayda ortalama 83 bin olmak üzere, yılda yaklaşık 1 milyon hasta sevki yapılmaktadır. E-sevk uygulamasıyla birlikte, sevklerin yüzde 90′ı (TSK, sağlık ocakları, aile hekimlerinin bazıları hariç) elektronik olarak yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşanabilecek muhtemel sıkıntıları, teknik sorunları, hasta ve hekimlerin uyum sağlama süreci ve hastane sistemlerinin tam olarak entegrasyonunun tamamlanmamış olabileceğini düşünerek 01.03.2013 tarihine kadar sevk belgesi üzerinde elektronik olarak sevk yapılamama gerekçesi belirtilmek kaydıyla manuel sevk işlemine de izin vermiştir. Ancak 01.03.2013 tarihinden sonra tüm sevklerin elektronik ortamda yapılmış olma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu uygulama tamamen hastaların yerleşim yerinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle başka bir yere tedavi amacıyla sevk edilenlere özel bir uygulama olup, yapılan sevk karşılığında hastalar yol paraları ile SGK’nın belirlemiş olduğu gündeliklerini alabilmelerine yönelik bir uygulamadır. Eğer hastalar yol ve gündelik paralarını talep etmeyecekler ise sevk yaptırma zorunlulukları da bulunmamaktadır. Ayrıca SGK’nın yeşil kartlı hastalar olarak adlandırılan kişilere uyguladığı sevk zinciri uygulaması SUT’ta değişiklik yapılmadığı için aynen devam etmektedir.

 

3. KAPSAMI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1’inci, 2’nci ve 3’üncü basamak sağlık tesisleri gerekli yazılımları tamamlanıncaya kadar elektronik sevk uygulaması kapsamı dışında olup, bu tesislerce yapılacak sevkler manuel (EK-4/A Sevk Formu) olarak düzenlenebilecektir. Ancak teknik donanıma sahip olanlar elektronik olarak da sevk yapabileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olarak adlandırılan poliklinik, aile hekimleri, işyeri hekimleri gibi yerleri istisna kapsamına almıştır.

 

4. YOL VE GÜNDELİK

Hastaların, sevk yaptırdıkları zaman E-sevk çıktısını alarak sevk edildikleri hastaneye 3 iş günü içerisinde müracaat etmeleri gerekir. Sevk edildiği hastanede, sevk eden hastanenin sevk nosuna bağlı takip alınması zorunludur.

Hastalar sevk edildikleri hastanede müracaatlarını mutlaka sevk edildikleri branşa yapmak zorundalar. Aksi halde harcırahlarını alamayacaklardır.

Sevki kabul eden sağlık hizmeti sunucusu tarafından tedavinin bitiminde bilgi girişlerinin yapılarak, başhekimlik onayından sonra sevk ve varsa rapor çıktısının bir nüshası hastaya verilecektir. Hastalar bu nüshalar ile birlikte bağlı oldukları SGK il müdürlüklerine müracaat ederek yol ve gündelik gideri talebinde bulunabileceklerdir.

 

5. E-SEVK’İN GETİRECEĞİ KOLAYLIKLAR

 • Yol ve gündelik ödemeleri daha kısa sürede yapılacak,
 • Sevk belgelerindeki hata ve eksiklikler nedeniyle hastaların mağdur olması ortadan kalkacak,
 • Usulsüzler engellenecek,
 • Sevk belgesindeki eksiklikler nedeniyle hastane sağlık personelinin ve hastaların yaşayacağı zaman kaybının önüne geçilecek,
 • En çok sevk işlemi yapan hastaneler ve sevk gerekçeleri daha net tespit edilecek ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak veriler sayesinde Bakanlık o hastanelere ilgili branş hekim istihdamı sağlayarak hastalar yerleşim yerinde tedavi olabilme imkanına kavuşacaklar,
 • Bu alanda çalışan personelin daha etkin ve başka alanlarda kullanılmasının sağlanacak,
 • Kağıt kullanımı ve prosedürler ortadan kalkacak,

 

6. SONUÇ

 • Belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı (yerleşim yeri) sınırları içerisinde hastaların bulundukları yerdeki sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında E-sevk belgesi istenilmeyecektir. Hastalar önceden olduğu gibi sevk almadan tedavi olabileceklerdir.
 • İlgili doktor tarafından yerleşim yeri (belediye/büyükşehir belediye mücavir alanı) dışına sevk edilmesi durumunda elektronik sevk çıktısının bir nüshası başhekimlik onayından sonra hastaya verilecektir.
 • Hastaların, sevk işlemi yapıldıktan sonra sevk edildikleri şehirdeki sağlık hizmeti sunucusuna müracaatını 3 (üç) işgünü içerisinde bu belge ile yapmış olması gerekmekte olup, sevk edilen hastane tarafından mutlaka E-sevk belgesi üzerinde yer alan sevk takip nosuna bağlı takip alarak sevk kabul işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
 • Sevk belgesi sevk tarihi dahil 3 (üç) işgünü geçerli olup, süresi içerisinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edilmemiş ise bu durum belge üzerinde belirtilerek hastaya normal takip alınarak tedavisi sağlanacaktır. 3 (üç) işgünü içinde müracaat edilmediği gerekçesiyle hastalar mağdur edilmeyecektir.
 • Hastaların müracaatlarını sevk edildikleri branşa yapmaları zorunlu olup sevk edildikleri ildeki/sağlık hizmeti sunucusundaki ilgili branşa müracaat etmeyerek başka bir branşa müracaat etmiş ise elektronik sevk uygulaması kapsamında kabulünün yapılmaması gerekmektedir. Normal hasta statüsünde işlemleri yürütülecektir.