1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalığı (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)

Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigorta ve haklarına yönelik olarak, yazılan birçok yazı değerlendirilmiş ve konuyla ilgili birçok mevzuat gözden geçirilmiş ve bu kapsamlı analiz hazırlanmıştır....

Devamını Oku

Saatlik İzinler Memurun Yıllık veya Mazeret İzninden Düşülebilir Mi? (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)

Bu analizde memurların kamu kurumlarınca farklı uygulamaya konu olan gün içinde kullanmış oldukları saatlik izin sürelerinin toplanarak yıllık izin sürelerinden düşülüp düşülmeyeceği konusu 657 sayılı...

Devamını Oku

İşe İade Davası Sonucu İşe Başlatılmayan İşçinin Yıllık İzin Hakkı (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)

İşçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda; önceki fesih ortadan kalkmış olacak ve iş ilişkisi devam ettiğinden İş Kanunu’nun, 59’uncu maddesi uyarınca izin ücreti istenemeyecektir. İşçinin işe ba...

Devamını Oku

Değişen Haliyle Memuriyet Mahalli Kavramı ve Uygulama Örnekleri (Mali Hukuk Sayı: 175, Ocak-Şubat 2015)

6360 sayılı Kanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısından memuriyet mahalli tanımının büyükşehir b...

Devamını Oku

5510 Sayılı Kanun Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirimi ile Sorumluluklar (Mali Hukuk Sayı: 175, Ocak-Şubat 2015)

Bu analizde 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımına yer verildikten sonra bildirimleri ile sorumlulukl...

Devamını Oku

Limited Şirket Ortağının Ödediği Sosyal Güvenlik Primleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilir Mi? (Mali Hukuk Sayı: 175, Ocak-Şubat 2015)

Günümüzde sayıları gittikçe artan limited şirketlere ilişkin ticari işlemlerde karmaşık bir hale gelmiştir. Limited şirket ortağı olarak elde edilen kâr payları nedeniyle menkul sermaye iradından dola...

Devamını Oku