İhaleyi Kazananların Kabusu: İhalenin İptali

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
İHALEYİ KAZANANLARIN KABUSU: İHALENİN İPTALİ
Özeti :

Kamu ihalelerinin ihale saatinden sonra iptali genellikle sorun yaratan bir alandır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Kamu ihalelerine girmek gerçekten uzun ve yorucu bir süreç olabilmektedir.

İhale günü ve saati geldiğinde isteklileri bir heyecan kaplar.

Tüm isteklilerin teklif zarfları açılır ve teklifleri açıklanır.

Herkeste bir heyecan en düşük fiyat teklifini veren firma aşırı düşük sorgulaması yapılmayacak ise büyük bir heyecanla bu işi aldım der.

Artık sadece komisyon kararını beklemek ve sözleşmeye davet edilmek kalmıştır.

Hatta isteklilerin bazıları yavaş yavaş tedarikçileri ile görüşmekte ve iş bağlantılarını kurmaya başlarlar.

Hal böyleyken EKAP'tan gelen bir tebligat her şeyin yönünü değiştirebilir.

"İHALENİZ…… GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR."

 

Bazen bu gerekçe ihalede yeterli rekabet olmadığından bazende söz konusu ihale üzerinde kalan firmanın teklifinde yeterli kırım olmadığı gerekçesiyle olabilmektedir.

 

Oysaki teklifiniz yaklaşık maliyetin altındadır.

Bu durumda olan istekliler o zaman neden ihale yapıyorlar açık eksiltme yapsınlar demeye hakları vardır.

Neticede bir ihale kurallara uygun yapılmıştır.

Peki Kamu İhale Kurulu'nun bu konuya bakış açısı nedir?

 

Kamu İhale Kurulu'nun bu konuda bakış açısını anlamaları açısından aşağıda birkaç karara yer verilmiştir.

1-İstekliler tarafından ihaleye verilen teklif birim fiyatlar incelendiğinde, anılan birim fiyatların idarenin piyasa fiyat araştırmasında elde ettiği birim fiyatlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Kömürün ton fiyatının oluşumunda nakliye, ısıl değerleri gibi birçok etkenin mevcut olduğu, farklı illerde farklı fiyatların oluşmasının piyasa sisteminin bir sonucu olduğu, dolayısıyla birkaç ilde oluşan fiyat ile diğer illerde oluşan fiyatların birebir aynı olmasının beklenemeyeceği, ayrıca idarenin ihalenin iptali kararında alıma konu ürünlerin birebir aynı nitelikte olduğuna yönelik bir tespitinin bulunmadığı, kaldı ki “… alıma konu kömür ürünlerinin tonu için diğer illere nazaran oldukça yüksek bir fiyat oluştuğu” gerekçesinin aksine diğer illerde oluşan fiyatlarla … ilinde oluşan fiyatların birbirine yakın olduğu görüldüğünden anılan gerekçeyle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2-Söz konusu isteklinin teklifinin her iki kısımda da yaklaşık maliyetin altında olduğu, söz konusu kısımlarda başvuru sahibi …. A.Ş.nin teklifi ile anılan kısmın yaklaşık maliyet tutarı arasında ihalenin 2’nci kısmında 9 (dokuz) adet, ihalenin 6’ncı kısmında 10 (on) adet teklifin bulunduğu, ihale yetkilisi tarafından ihalenin anılan kısımlarının iptaline ilişkin gerekçelerinde, bahse konu kısımların yaklaşık maliyetlerinin irdelenmesine ihtiyaç duyulmadığı, ayrıca her ihalenin koşulları aynı olmamakla birlikte farklı ihalelerde oluşan ihale bedellerinden hareketle değerlendirme yapmanın imkan dahilinde olduğu, ancak her durumda farklı ihalelerde oluşan ihale bedellerinden hareketle değerlendirme yapmanın doğru ve uygun bir yöntem olmayacağı, bu noktada somut olayın şartlarının önem arz ettiği düşünülmekte olup ihalelerde idarelerce gözetilmesi gereken eşit muamele, güvenilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ilkelerine uyulması hususunda sahip oldukları sorumluluk çerçevesinde ihale yetkilisi tarafından kısmi teklife açık bahse konu ihalenin 2’nci ve 6’ncı kısımları için alınan ihalenin iptali kararının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

GÖRÜLMEKTEDİR Kİ.

İHALENİN İPTALİNE YÖNELİK OLARAK KAMU İHALE KURULU İDARELERİN İPTAL GEREKÇELERİNİ AYRINTILI OLARAK İNCELEMEKTEDİR. İDARELERİN KEYFİYETİNE BIRAKILMIŞ BİR ALAN DEĞİLDİR.

 

İHALENİN İPTAL KARARLARINA YÖNELİK OLARAK İHALE UZMANLARIMIZ İLE GÜNÜN HER SAATİ GÖRÜŞEREK DANIŞABİLİRSİNİZ.

İHALE HUKUKUNA İLİŞKİN TÜM SORUNLARINIZLA İLGİLİ UZMANLARIMIZA HER ZAMAN DANIŞMANLIK ALABİLİRSİNİZ.

 0535 645 00 20 HEMEN ULAŞIN