1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İşçi Ödemelerinin Banka Hesaplarına Yatırılması Zorunluluğu (Mali Hukuk Sayı: 155, Eylül-Ekim 2011)

Analizde, işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişilerin, işçilere yapacakları her türlü ödemelerin bankalarda açılacak olan özel hesaplara yatırılması ...

Devamını Oku

Geçmişe Yönelik Aile Yardımının Ödenebilmesi (Mali Hukuk Sayı: 155, Eylül-Ekim 2011)

Bu analizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda memurlara verilen aile ve/veya çocuk yardımlarının beyan edilmemesi veya unutulması sonucu, sonradan başvurulması halinde geçmişe yönelik o...

Devamını Oku

Kamu Görevlisinin Soruşturulması (İzin Sistemi) Üzerine (Mali Hukuk Sayı: 155, Eylül-Ekim 2011)

Bu çalışmada, memurlar ve diğer kamu görevlilerine uygulanan izin sisteminin 4483 sayılı Kanun özelinde uygulamada meydan getirdiği birtakım sorunlar üzerinde durulacak ve çözüm önerilerinde bulunulma...

Devamını Oku

Hizmet Birleştirmesi Mevzuatında Değişenler (Mali Hukuk Sayı: 154, Temmuz-Ağustos 2011)

Bu makalede farklı statülerde hizmetleri bulunan 4/1-c sigortalısı kamu çalışanlarının hizmetlerinin birleştirilmesi konusunda kurumlarca yapılacak işlemler eski memurlar açısından 2829 ve 5434 sayılı...

Devamını Oku

Yasal Zorunluluğa Dayanan İşyeri İç Örgütlenmeleri (Mali Hukuk Sayı: 153, Mayıs-Haziran 2011)

İşyerlerinin niteliğine veya işçi sayısına veya işçilerin özelliklerine göre kurulması zorunlu veya ihtiyari bu kurul, komite veya üniteler içinde işçiler de temsilci göndererek yönetime katılmakta ve...

Devamını Oku