1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Devlet Memurlarında İkinci Görev ve İlgili Danıştay Kararları

Devlet memurlarına, kamu görevlilerine ikinci görev verilebilmekte ve bağlı olarak ikinci görev aylığı ödenebilmektedir. Ancak, bazı hallede ikinci görev yapmak yasaklanmışken...

Devamını Oku

Döner Sermaye Katkı Payı Ödemelerinde Sorunlu Alanlara Yönelik Danıştay Kararları

Döner sermaye katkı payı ödemelerine yönelik bazı Danıştay kararları analiz olarak sitemize eklenmiştir. İzin hallerinde katkı payı ödenip ödenmeyeceği, mahsuplaştırma, dö...

Devamını Oku

Personel Atamalarına Yönelik Bazı Danıştay Kararları

Personel atamaları hakkında merak edilen konulardan bazılarına yönelik Danıştay kararları analiz olarak sitemize konulmuştur. Kamu görevlisi atamalarındaki takdir yetkisinin sınırına, atamal...

Devamını Oku

Sosyal Denge Tazminatında Vergi Kesintisi Yapılması (Mali Hukuk Sayı: 177, Mayıs-Haziran 2015)

İş bu yazımız kapsamında, sosyal denge tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile söz konusu ödemenin gelir vergisine tabi olması durumunda gelir vergisi matrahı ile dam...

Devamını Oku

Saatlik İzinler Memurun Yıllık veya Mazeret İzninden Düşülebilir Mi? (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)

Bu analizde memurların kamu kurumlarınca farklı uygulamaya konu olan gün içinde kullanmış oldukları saatlik izin sürelerinin toplanarak yıllık izin sürelerinden düşül&u...

Devamını Oku

Değişen Haliyle Memuriyet Mahalli Kavramı ve Uygulama Örnekleri (Mali Hukuk Sayı: 175, Ocak-Şubat 2015)

6360 sayılı Kanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısından memuriyet mah...

Devamını Oku