İhalelerden Almış Olduğunuz Parasal Cezalar İhale Dışı Kalmanıza Sebebiyet Verebilir

İhale (Ortak-Diğer) Yasaklılık ve Yasaklama İşlemleri
İhalelerden Almış Olduğunuz Parasal Cezalar İhale Dışı Kalmanıza Sebebiyet Verebilir
Özeti :

Son zamanlarda Kamu İhale Kurulu’nun sıklıkla üzerinde durduğu bir konuya değinmekte fayda bulunmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yeni bir ihaleye istekli olarak girdiniz.

İhalede de en iyi fiyat teklifi verdiniz.

Tam ihale için en avantajlı fiyat teklifi olduğunuzun açıklanmasını beklerken ihale komisyon kararında değerlendirme dışı bırakıldığınız ifade edilmektedir.

 

Hayırdır derken...

Gerekçe olarak ise daha önceki yıllarda ihaleyi gerçekleştiren ihalesini kazandığınız ve sözleşme imzalandığınız işte tarafınıza dokümana aykırı hareket ettiğiniz gerekçesi ile hakedişinizden kesilen para cezaları gösterilmiştir.

 

Peki bu mümkün müdür?

 4734 sayılı Kanun’un  “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde  

“İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen…” hükmü,

yer almaktadır.

Görüleceği üzere hakedişinizden kesilen parasal cezalar iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak idarelerce değerlendirilebilir.

 

Kamu İhale Kurulu itirazen şikayet başvurularında bu hususa yönelik başvurularda dosya içeriğine farklılık arzetmekle birlikte idarelerin isteklileri bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakmalarını hukuka uygun bulmaktadır.

Ancak idare mahkemelerinin bu konuda farklı görüşlerde bulunduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.

 

İHALE HUKUKU İLE İLGİLİ TÜM SORUNLARINIZ İÇİN UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ. HEMEN ARAYIN 0535 645 00 20