1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Sosyal Denge Tazminat Ödemeleri Vergiye Tabi Midir? (Mali Hukuk Sayı: 169, Ocak-Şubat 2014)

Bu yazımızda ödenecek olan sosyal denge tazminatlarında, vergisel açıdan bir kesinti yapılıp yapılmayacağı irdelenecektir....

Devamını Oku

Memurun Emekliye Ayrılmada Yaş Şartına Tabi Olmaması (Mali Hukuk Sayı: 168, Kasım-Aralık 2013)

Bu analizde istekle emeklilik için aranılan yaş veya hizmet süresinin doldurulmuş olmasına bakılmaksızın istisnai nedenlerle emekliliğe hak kazanmanın şartları değerlendirilecektir....

Devamını Oku

Aile Yardımı, Doğum Yardımı ve Ölüm Yardımı Ödeneklerinin Geçmişe Dönük Ödenmesine Dair Farklı Görüşlerin Değerlendirilmesi (Mali Hukuk Sayı: 163, Ocak_Şubat 2013)

Analizde, 657 sayılı Kanun’a tabi personele sosyal yardımlar kapsamında öngörülen ödemelerin geriye dönük olarak yapılabilirliliğine ilişkin görüş ve değerlendirmeler yer almaktadır....

Devamını Oku

Geçmişe Yönelik Aile Yardımının Ödenebilmesi (Mali Hukuk Sayı: 155, Eylül-Ekim 2011)

Bu analizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu doğrultusunda memurlara verilen aile ve/veya çocuk yardımlarının beyan edilmemesi veya unutulması sonucu, sonradan başvurulması halinde geçmişe yönelik o...

Devamını Oku

Kamu Görevlisinin Soruşturulması (İzin Sistemi) Üzerine (Mali Hukuk Sayı: 155, Eylül-Ekim 2011)

Bu çalışmada, memurlar ve diğer kamu görevlilerine uygulanan izin sisteminin 4483 sayılı Kanun özelinde uygulamada meydan getirdiği birtakım sorunlar üzerinde durulacak ve çözüm önerilerinde bulunulma...

Devamını Oku

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ve Vekalet Ücreti (Mali Hukuk Sayı: 151, Ocak-Şubat 2011)

Bir göreve vekâlet eden sözleşmeli personele, vekâlet ücretinin ödenip ödenmeyeceği ödenecekse hangi şartlara göre ödeneceği makalede ele alınmaktadır....

Devamını Oku