1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İşe İade Davası Sonucu İşe Başlatılmayan İşçinin Yıllık İzin Hakkı (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)

İşçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda; önceki fesih ortadan kalkmış olacak ve iş ilişkisi devam ettiğinden İş Kanunu’nun, 59’uncu maddesi uyarınca izin ücreti istenemeyecekti...

Devamını Oku

6331 Sayılı Kanuna Göre İşyeri Hekimlerinin Çalışma Usul ve Esasları (Mali Hukuk Sayı: 172, Temmuz-Ağustos 2014)

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekime işyeri hekimi denir. İş...

Devamını Oku

Ayni Yardımların Olduğu Hizmet Alımlarında Kıdem Tazminatları Hatalı Mı Hesaplanıyor?

İhale dokümanlarında ücretlerden farklı olarak yer verilen ayni yardımları kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alıyor musunuz? Eğer parasal tutar öngörmediğiniz için ve...

Devamını Oku

İlave Tediye Alacağının Koşulları (Mali Hukuk Sayı: 161, Eylül_Ekim 2012)

İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Kanunda belirlenmişti. Analizde ilave tediya alacağının şartları üzerinde durulacak...

Devamını Oku

İş Kanunu Yönünden İşçinin İş Sözleşmesinin Feshinde Usul (Mali Hukuk Sayı: 151, Ocak-Şubat 2011)

İşçinin iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe day...

Devamını Oku

Mahalli İdarelerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel İçin İşsizlik Sigortası Ödenir Mi?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri gereği işsizlik sigortaları ödenmektedir. Ancak, söz konusu ödemenin mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personel...

Devamını Oku