1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

Taşeronların, Hizmet İhalelerinde Çalışanların, Ücretli İzin Süreleri (Yıllık İzin, Mazeret İzni) ve Uygulamaları

Bu çalışmada, kamu idarelerinde ihale yoluyla gördürülen işlerde İş Kanunu hükümlerine istinaden çalıştırılan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması, yıllık izinlerinin kullanılması, mazeret i...

Devamını Oku

Taşeron İşçilere Kıdem Tazminatı Ödenmesi

6552 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 112 nci maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklik, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilen personel çalıştırılmas...

Devamını Oku

Hizmet Alım İhalelerini Alan Yüklenicilere (Alt İşveren) Ödenen İşçi Haklarından Dolayı Rücu Edilebilir Mi?

Hizmet alım ihaleleri bünyesinde çalışan taşeronlara idarelerce yapılan ödemeler için yüklenici firmalara (alt işveren) rücu edilmesine gerek var mıdır? Son dönemde idareler ihale dokümanlarına bu yön...

Devamını Oku

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımlarında (Yemek, Çöp Toplama Vb.) Kıdem Tazminatını İdarelerin Ödemesi Kamu Zararı Değildir

Hizmet alım ihalelerinde kıdem tazminatlarının kim tarafından ödeneceği hususunda önemli tartışma bulunmaktadır. Sayısını bilmemekle birlikte, yargıya taşınmış birçok dosya olduğu tahmin edilmektedir....

Devamını Oku

İhale, İşyeri Devri ve İşçilik Haklarından Sorumluluk Üzerine Değerlendirme

Hizmet ihalelerinde yükleniciler sürekli olarak değişmektedir. Herkesin malumu olduğu üzere yüklenicilerin değişmesi işyerinin devri olarak ele alınmakta ve yargı kararları da bu yönde verilmektedir. ...

Devamını Oku

Ulusal Bayram ve Tatil Günlerinde Fazla Mesai Hesabı

Bayram günlerinde veya tatillerde fazla mesai yapılması halinde, o günün ücretine ilave olarak 1,5 kat daha fazla ödeme yapılır. Yani, bu günlerde fazla mesai yapılması halinde alınacak ücret 2,5 kat ...

Devamını Oku