1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İş Kanununda Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir ve Tavan Aşımı Mümkün Müdür?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükte olan 14’üncü maddesine göre, toplu iş sözleşmeleri ve/veya iş sözleşmeleri ile belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yü...

Devamını Oku

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları ve Muhasebe Kayıtları

6552 sayılı Torba Kanun ve bu kanuna uyarlı olarak çıkarılmış Yönetmelik düzenlemelerine göre kıdem tazminatı ödemelerinin ve muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağı makalenin konusunu oluşturmaktadır....

Devamını Oku

Toplu İş Sözleşmeleri ve Taşeronlarda Uygulaması

Makalemizde 6552 sayılı Kanunla gerçekleştirilen değişikliklerden birisi olan kamudaki alt işveren işçileri için ön görülen toplu iş sözleşmesi sürecinden yararlanma hakkı üzerinde durulacaktır....

Devamını Oku

2018 Yılı Kıdem Tazminatı, Şartları, Ödenmesi ve Değişik Durumlarda Yansımaları

6552 sayılı Kanunla birlikte kamuda önemi daha da fazla artan kıdem tazminatı konusuna yönelik olarak dikkat edilmesi konular gerekçeleriyle birlikte bu çalışmada ortaya konulmaktadır. Kıdem tazminatı...

Devamını Oku

İstifa Eden İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? İhbar Tazminatı Alabilir Mi? Kıdem Tazminatı Ödenebilmesinin Şartları Nelerdir?

İstifa eden işçilere kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılabilir mi? Kıdem tazminatı ödenmesinin şartları, ihbar tazminatı ödenmesinin şartları nelerdir?...

Devamını Oku

6645 Sayılı Kanun Sonrası İşçilerin Mazeret İzinleri (Mali Hukuk Sayı: 177, Mayıs-Haziran 2015)

Uygulamada “Torba Kanun” olarak adlandırılan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih ve 29335 sayıl...

Devamını Oku