05.10.2016 Tarihli En Son Yayımlanan Kamu İhale Kurulu Kararları Sitemize Yüklenmiştir.

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
05.10.2016 tarihli en son yayımlanan Kamu İhale Kurulu kararları sitemize yüklenmiştir.
Özeti :

05.10.2016 tarihli en son yayımlanan Kamu İhale Kurulu kararları sitemize yüklenmiştir. Bu kararlarda neler bulacaksınız?

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

05.10.2016 tarihli en son yayımlanan Kamu İhale Kurulu kararlarında neler bulacaksınız?

İş deneyim belgesinin EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde sistemde kayıtlı olmadığı durumda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

Önemli teklif bileşenleri belirtilmeden aşırı düşük teklif açıklaması istenebilir mi?

Bazı belgeler şikâyet dilekçesine eklenmemiş olsa dahi bu belgelerin teklif zarfı içerisinde bulunması durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?

EKAP üzerinden düzenlenen belgede ayrıca imza ve mühür gibi şekil unsurlarının aranması gerekir mi?

 İhalede iş deneyimini tevsiken sunulması halinde, sunulan bu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığının kontrolü zorunlu mudur?

Otoyol, Kavşak ve Bağlantı Yolları, Gişe Alanları ve Diğer Tesislerindeki Aydınlatma ve Elektrik Sistemlerinin Bakımı, Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi ile Bazı Kesimlerin Yenilenmesi” işi hizmet mi yoksa yapım işi olarak mı ihale edilmelidir?

Birim fiyat teklif mektubunda teklif bedelin rakamla 3.533.00,00 şeklinde yazı ile “üçmilyonbeşyüztuzüçbin” şeklinde yazılması değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi midir?