MALİ HABERLER

PLATFORMUN HABER MERKEZİ Portalı Görüntüle

Devlet Memurları Mahkemelerde Bilirkişilik Yapabilir

Devlet memurlarının yapamayacakları görevler bulunmaktadır. Ancak, bilirkişilik bunlardan birisi değildir.

Devlet Memuru Şirket Ortağı Olabilir

Devlet memurlarının limited veya anonim şirketlere ortak olup olamayacakları hakkında görüş.

Devlet Memurları Tv Dizilerinde Rol Alabilir Mi?

657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar dizi veya filmlerde görev alabilir mi?

Emekli Aylığı Alanlar Tekrar Çalışırsa Aylıkları Kesilir Mi?

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı alanların tekrar çalışmaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği hakkında.

Maaş Promosyon Sözleşmesinden Sonra Göreve Başlayan Personele De Promosyon Ödenmelidir

Kamu Denetçiliği Kurumu 2016 yılında almış olduğu karar ile maaş promosyon sözleşmesinin akdedilmesinden sonra göreve başlayan personele de bu promosyonun ödenmesi gerektiği doğrultusunda karar vermiştir.

Sigortalı Olarak Çalışılan Süreler Yıllık İzin De Dikkate Alınır Mı?

Sigortalı olarak çalışılan sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hakkında görüş.