MALİ HABERLER

PLATFORMUN HABER MERKEZİ Portalı Görüntüle

Belediye Başkan Yardımcılarına İkinci Görev Verilebilir Mi?

Belediye başkan yardımcılarına ikinci görevin verilip verilmeyeceği hakkında Devlet Personel Başkanlığı görüşüdür.

Devlet Memuru Spor Müsabakalarında Hakem Olabilir Mi?

Kamu görevlilerinin yapamayacakları birçok iş bulunduğu gibi yapabilecekleri işler de bulunmaktadır. Hakemlik bunlardan birisi midir?

Memuriyetten Önce Alınan Yabancı Dil Puanları Geçerli Midir?

Memurluğa başlamadan önce bazı kişiler yabancı dil sınavlarına girmekte ve puanlar almaktadır. Memuriyetten önce girilen sınavlar bu kişilere ilave gelir sağlar mı?

Kamu Görevlilerinin Geçici Görevlendirilmeleri Süreklilik Arz Etmemelidir

Geçici olarak görevlendirmeler yapılmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği geçici görevlendirmeler istisnai hallere münhasırdır.

Belediyelerde Vekalet Ücreti 1389 Sayılı Kanuna Göre Mi, 659 Sayılı Khk Ya Göre Mi Hesap Edilir?

Belediyelerde avukatlara ödenecek vekalet ücretinin 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kıyas edilerek uygulanmalıdır.

Kamu Görevlileri Dergi veya İnternet Sitelerinde Yazarlık Yapabilir Mi?

Kamu görevlileri veya memurların internet sitelerinde veya dergilerde yazarlık yapabilmesi mümkündür.