MALİ HABERLER

PLATFORMUN HABER MERKEZİ Portalı Görüntüle

Asya Katılım Bankası Teminat Mektupları Hakkında Maliye Bakanlığı Yazısı

Asya katılım bankası teminat mektuplarının ne olacağı, ellerinde bu mektuplardan bulunan idarelerin nasıl hareket edeceklerine yönelik BUMKO BDDK'tan görüş almıştır.

Yabancı Plakalı Araçların Türkiye'De Kullanımına Yönelik Tebliğde Değişiklik

Geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin gümrük genel tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Tüvasaş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Yayımlandı

Türkiye Vagon Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü tarafından mal ve hizmet satışlarında uygulanacak esas ve usullere yönelik yönetmelik yayımlandı.

Belediye ve Kamu Şirketleri Avansa Yönelik Düzenleme Yapabilir Mi?

Belediye ve kamu şirketlerinin avans verip veremeyeceği konusu gündeme gelmektedir. Haberimizde göreceğiniz yönetmelikte bu konuya örnek bir düzenleme bulucaksınız.

Teminatlar Üzerine Haciz veya Tedbir Konulmaması Anayasaya Aykırı Değildir

Teminatlar üzerine haciz konulmaması veya tedbir konulmaması Anayasa'nın bazı maddelerine aykırılığı gerekçeleriyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştür.

Nakdi Yemek ve Yol Paraları İçin Ödenen Primler Geri Alınabiliyor

Hizmet alım ihalelerinde, iş bünyesinde çalışan kişiler için nakdi yemek ve yol bedelleri öngörülmekte ve bu bedeller üzerinden de primler hesap edilmektedir. Hesap edilen bu primler SGK duyurusunda da görüleceği üzere Yargı kararları gereği geri alınabiliyor.