MALİ HABERLER

PLATFORMUN HABER MERKEZİ Portalı Görüntüle

Terör Örgütü ile Bağlantılı Kişiler Artık İhale Dışı Bırakılacak

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine eklenen hükme göre terör örgütleri ile bağlantılı kişiler ihale dışı bırakılacaktır.

Kayyım Atanan Belediyelerin Sözleşmeleri Feshedilecek

677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kayyım atanan belediyelerin 4735 sayılı Kanuna göre imza ettikleri sözleşmeler feshedilecek.

Yurtdışı Kültür Varlıklarımızı İhale Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerle Daha Rahat Koruyacağız

Yurtdışında bulunan kültür varlıklarımız arasında korunmaya muhtaç birçok bulunmakta ve Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat İhale Örneği: En Fazla Pay Verene İhale Verilir

Kat karşılığı ihaleler yaygındır. Kamuda da söz konusu işler 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

Gelir Getirici ve Gider Gerektirici İşler Aynı İhalede Yapılabilir Mi? İşte Örnek

Gelir ve gider ihaleleri farklı mevzuatlara tabidir. Ancak, bazı hallerde tek ihale içerisinde gelir ve gidere yer verilmesi mümkün olabilir.