MALİ HABERLER

PLATFORMUN HABER MERKEZİ Portalı Görüntüle

İzinsiz Hazine Taşınmazı Kullanan Kişilerin Ödeme Süreleri Bir Yıl Ertelendi

Milli emlak genel tebliğ ile izinsiz hazine taşınmazı kullanan kişilerden tahsil edilecek ödemelerin süresi bir yıl ertelendi.

Sivil Havaalanları Sertifika Sahipleri Tarafından Yönetilecek

Sivil havaalanlarının yönetimi sertifikasyona bağlanmakta olup, sertifikanın nasıl alınacağı ve işletim esasları yönetmelikte düzenlenmektedir.

Hurdaya Ayrılan Taşınır Gelirlerinin Kaydına İlişkin Yazı ve Örnekler

Hurdaya ayrılan taşınırların gelir kayıtlarının ne şekilde yapılacağı ve kimlerin sorumlu olacağına yönelik Muhasebat tarafından yazı yayımlanmıştır.

2 Milyon Tl Tutarına Kadar Tarım Faaliyetlerine Destek Verilecek

Tarım sektöründe faaliyette bulunan kişilere, küçük ve orta ölçekli şirketlere 2 milyon TL'ye kadar destek verilecek.

Kişisel Sağlık Verilerinin Tutulması ve Güvenliğine İlişkin Yönetmelik

Kişisel sağlık verilerinin kaydının nasıl tutulacağı, bu verilerin toplanması, işlenmesi ve güvenliği işlemleri hakkında yönetmelik.

Bugünkü Resmi Gazeteden

Yüksek Planlama Kurulunun 3/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2017 Yılı Programı” ile “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar yayımlandı.