MALİ HABERLER

PLATFORMUN HABER MERKEZİ Portalı Görüntüle

Bugünkü Resmi Gazeteden

Yüksek Planlama Kurulunun 3/10/2016 Tarihli ve 2016/28 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2017 Yılı Programı” ile “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar yayımlandı.

Nakdi Yemek ve Yol Paraları İçin Ödenen Primler Geri Alınabiliyor

Hizmet alım ihalelerinde, iş bünyesinde çalışan kişiler için nakdi yemek ve yol bedelleri öngörülmekte ve bu bedeller üzerinden de primler hesap edilmektedir. Hesap edilen bu primler SGK duyurusunda da görüleceği üzere Yargı kararları gereği geri alınabiliyor.

Sgk Borçlarınızı Kdv Alacağınızla Ödeyebilirsiniz

Kamudan olan alacaklar birbirinin yerine mahsup edilmektedir. Vergi alacakları SGK borçlarına mahsup edilebilmektedir.

Yurtdışı Borçlanmasında Vekaletnamelerde Yazması Gerekenler

Yurtdışı borçlanmalarında kullanılacak vekalet yönteminde nelere dikkat edilmeli, vekaletnamelerde neler yazmalı.

Kamu Kurumlarının Sigortalılık Kontrolünde Sorumlulukları Nelerdir?

Bankalar ve kamu kurumlarının sigortalılık kontrolünde görevleri bulunmaktadır. Özellikle kayıt dışı istihdamla mücadele açısından bu önemlidir.