1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Yılın ilk dört ayından sonra yapılan ihalelerde önceki yıla ait bilanço belgelerinin teklif kapsamında sunulması gerektiği, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2014 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, 30 Nisan 2015 tarihine kadar uzatılması bu kuralı değiştirmez.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Son iki yıllık bilanço yeterlik oranları yeterli olmamasına karşın, son üç yıllık ortalamanın yeterli olması halinde, firma ihale dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İstekliler tarafından ihaleye sunulan bilanço değerlerinin vergi dairesine sunulan bilanço değerleri ile uyumlu olması gerekir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço oranlarında yuvarlama yapılabilir mi?

  Devamını Oku