1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço ve bilançonun ilgili bölümleri ile iş hacmini gösteren belgeler vergi dairesi onaylı ise YMM veya SMMM onayı gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Hizmet alımları ile iştigal eden firmanın bilançosunda yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhaledeki bilanço oranları tutmayan bilançodaki hata muhasebeciden kaynaklanmaktaysa sonradan bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhalenin olduğu yıldan önceki kesinleşmiş bilançosunu sunmayan isteklinin belge eksikliği tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Geçici bilançolar ile ihaleye teklif verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerin yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması şartına ilave olarak onaylayanın oda kayıt numarasını gösterir belge, noter tasdikli diploma sureti ile imza sirküsü istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço veya gelir tablosundaki SMMM, YMM onayının olmaması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  bilanço ve gelir tablolarında TURMOB kaşesi bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhalenin yapıldığı yıl içersinde kurulan şirketler bilançolarını sunamayacakları için ihaleye katılamayacaklar mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhalede yıl sonu bilançosunun sunulması zorunlu mudur? Yıl içerisinde alınmış olunan bilançolar da sunulabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço esasına göre defter tutmayanlar bu belgelerin yerine belge sunabilirler mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İş ortaklığı olarak ihaleye teklif verirken ihalede istenilen bilanço ve gelir tablosu şartlarının sadece bir ortak tarafından karşılanması yeterli midir?

  Devamını Oku