1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetlerinin gösterilmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço ve gelir tablosu yerine Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesi durumunda YMM ve SMMM onayı gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhaleye şartnamedeki oranları sağlayan 6 aylık geçici bilanço ile başvurulabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İş ortaklığının tüm ortakları bilanço yeterlilik kriterlerini ayrı ayrı karşılamak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhalenin yapıldığı yıl açılmış olunan şirketler ihalelere bilanço veya eşdeğer belgeler yerine hangi belgeleri sunabilirler?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Faturalar bilançoya yerine sunulabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İhaleye bilanço ve iş hacmini gösteren belgeler yerine vergi dairesinden verilmiş tahakkuk fişi belgelerinin verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço veya gelir tablosundan onaylayan kişinin SMMM veya YMM olmadığı anlaşılmıyorsa ve TURMOB kaşesi de yoksa istekli hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Kaşe imza ile SMMM veya YMM tarafından imzalanan bilanço bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilançolara kaşe imza ile imza atılması durumunda belge kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço sayfalarının tümünün SMMM müşavir tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  İşletme hesabı esasına göre defter tutan ikinci sınıf bir tüccarın sunmuş olduğu gelir vergisi beyannamesi ile ihaleye katılması mümkün müdür?

  Devamını Oku