Yüklenicinin Teknik Personel Yükümlülüğü ve Teknik Personel Bildirimi

Yapım İşleri Ceza / Gecikme Cezası
Yüklenicinin teknik personel yükümlülüğü ve teknik personel bildirimi
Özeti :

Yapım işlerinde işlerin yürütümü için gerekli teknik personellere sözleşme tasarılarıda yer verilmektedir. Sözleşme imzalandıktan sonra iş programına uygun olarak teknik personellerin çalışması beklenmektedir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca idare, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısını sözleşme tasarısının ilgili maddesinde (md. 23) belirtmelidir.

Yüklenicinin, sözleşmede adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programma göre bulundurmadığının tespiti halinde sözleşmenin (23.2) maddesinde belirlenen cezalar uygulanacaktır.

Yüklenici, sözleşmenin 23 üncü maddesinde yazılı olan personeli temin ederek bunların isimleri ve belgelerini teknik personel bildirisi ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş gün içinde idareye vermek zorundadır.

Tip Sözleşme hükümlerine göre, sözleşmede adet ve unvanları belirtilen teknik personelin iş programına göre iş yerinde bulundurulması gerekir. İş programındaki iş/imalat akış seyrine uygun biçimde, her bir aşamanın uzmanı olan teknik personelin o işlerin yapımı sırasında iş yerinde bulunması amaçlanmıştır. Uzmanlık alanı itibarıyla diğer personelin ise iş yerinde bulunma zorunluluğu yoktur.

Örneğin, bir bina inşaatına ait sözleşmede; inşaat, makine ve elektrik mühendisi şeklinde üç adet teknik personel istenildiği ve onaylı iş programı uyarınca da, işe başlama tarihinden itibaren ilk üç ay içinde kazı ve temel imalatlarının yapılmasının planlandığından, bu üç aylık sürede işyerinde inşaat mühendisinin bulunması yeterli görülecek, diğer mühendislerin bulunması gerekmeyecektir. Yine iş programı dikkate alınarak, elektrik işlerinin yapılması sırasında elektrik mühendisi, makine tesisatı ile ilgili işlerin yapılması sırasında da makine mühendisinin bulunması zorunlu olacaktır. İşlerin birlikte yürütüldüğü zamanlarda da, ilgili mühendislerin birlikte bulunması gerekecektir.

Teknik elamanların inşaata devamları, yapı denetim görevlisince gününe takip edilerek şantiye defterine kaydedilmelidir. Devamlılık durumunun tespiti ve ceza uygulamasında bu kayıtlar esastır. Şantiye defteri yüklenici ve şantiye şefi tarafından da imzalanmalıdır.

Yüklenici, işyerinde bulundurması gereken teknik personeli bulundurmadığı takdirde, yapı denetim görevlisince iş başında bulunmadığı tespit edilen her bir teknik personel için sözleşmede belirtilen günlük cezalar uygulanır. Belirlenen cezalar makul, uygulanabilir ve amaca uygun olmalıdır.