Yeni Birim Fiyatlarda Kamu Kurumlarının Fiyatları Güncellenebilir

Yapım İşleri Yeni Birim Fiyat / Revize Birim Fiyat
Yeni Birim Fiyatlarda Kamu Kurumlarının Fiyatları Güncellenebilir
Özeti :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya diğer Kamu Kurumları birim fiyatları esas alınarak yapılan yeni birim fiyatlarda güncelleme yapılabilir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VEYA DİĞER KAMU KURUMLARININ BİRİM FİYATLARINI ESAS ALARAK YAPTIĞINIZ YENİ BİRİM FİYATLARDA GÜNCELLEME YAPIYOR MUSUNUZ?

25.03.2015

 

Yapım işlerinde yeni birim fiyat tespit yöntemlerinden biri de Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesinde belirtildiği şekilde kamu kurumlarınca belirlenen birim fiyatları kullanmaktır. Fiyat farkı verilen işlerde kamu kurumlarınca belirlenen birim fiyatların kullanılması halinde, söz konusu iş kalemi için ihale tarihi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağından ihalenin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu yıl fiyatlarının esas alınması gerekmektedir. Uygulama da genelde  bu yöndedir. Ancak uygulamada eksik bırakılan husus, bu fiyatların ihale tarihine kadar güncellenmemesidir.

Sayıştay Temyiz Kurulu 2011 yılında vermiş olduğu bir kararda,2006 yılı Bayındırlık Birim Fiyatları esas alınarak tespit edilen yeni birim fiyatın 01.01.2006 tarihi ile ihale tarihi olan 24.05.2006 arasında TEFE oranında güncellenmesinde mevzuata aykırılık görmemiştir.

Bu karara göre örneğin ihale tarihi 05.07.2013 olan ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülen bir işte 15.03.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları kullanılarak yeni birim fiyat tespit edilmesi kararlaştırılmışsa;

- Söz konusu iş kalemi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl olan 2013 yılında yayınlamış olduğu birim fiyat esas alınacaktır.

- Bu fiyat Temmuz 2013 tarihi esas alınarak güncellenecek ve sözleşme fiyatı olarak tespit edilecektir.

- Sözleşme fiyatı tespit edilen bu iş kalemi için ihale tarihi olan Temmuz 2013 esas alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.