Yeni Birim Fiyatlar ve Fiyat Farkı İlişkisi

Yapım İşleri Fiyat Farkı Uygulamaları
Yeni birim fiyatlar ve fiyat farkı ilişkisi
Özeti :

Fiyat farkı ödenmesi öngörülen yapım işlerinde, yeni birim fiyatların uygulama ayı rayiçlerine göre tespit edilmesi halinde, belirlenen fiyatların sözleşme fiyatlarına çekilmesi amacıyla Pn katsayısına bölünmesi gerekir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin 8'inci fıkrasında;

“Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemi için yeni birim fiyat yapılması halinde, bu fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin sözleşme yılı birim fiyatı tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat esas alınarak yapılır." denilmek suretiyle, yeni birim fiyatlara uygulanacak fiyat farkı hesap tekniğine açıklık getirilmiştir.

Sözleşmesinde fiyat farkı verileceği öngörülen işlerde yeni birim fiyat, uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilecek, tespit edilen bu fiyat uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünmek suretiyle sözleşme fiyatına dönüştürülecek, sözleşme fiyatı üzerinden hesaplanan iş tutarı fiyat farkı matrahına dahil edilerek uygulama ayı endeksleri üzerinden fiyat farkı hesabı yapılacaktır.

İhalenin yapıldığı tarihteki rayiç ve şartlan yansıtan yeni birim fiyatların, fiyat farkı katsayısına bölünmelerine gerek bulunmamaktadır.