1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İş Kanununda Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir ve Tavan Aşımı Mümkün Müdür?

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükte olan 14’üncü maddesine göre, toplu iş sözleşmeleri ve/veya iş sözleşmeleri ile belirlenen kıdem tazminatının yıllık ...

Devamını Oku

Hizmet Sözleşmesi ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunundaki Hizmet Sözleşmesi Uygulamaları

Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi &u...

Devamını Oku

İşe İade Tazminatının Belirlenmesinde İşçinin Kıdemi (Mali Hukuk Sayı: 178, Temmuz-Ağustos 2015)

4857 sayılı İş Kanunu’nun,21’inci maddesi gereği işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda ...

Devamını Oku

6645 Sayılı Kanun Sonrası İşçilerin Mazeret İzinleri (Mali Hukuk Sayı: 177, Mayıs-Haziran 2015)

Uygulamada “Torba Kanun” olarak adlandırılan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarih...

Devamını Oku

İşe İade Davası Sonucu İşe Başlatılmayan İşçinin Yıllık İzin Hakkı (Mali Hukuk Sayı: 176, Mart-Nisan 2015)

İşçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda; önceki fesih ortadan kalkmış olacak ve iş ilişkisi devam ettiğinden İş Kanunu’nun, 59’uncu maddesi uyarınca izin ücreti istenemeyecekti...

Devamını Oku

Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik ve Toplu Sözleşme (Mali Hukuk Sayı: 174, Kasım-Aralık 2014)

Kamu görevlileri sendikalarına üyelik ve toplu sözleşme konularında detaylı bir analiz olup, faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Belediyelerde toplu sözleşmede analizde ele alın...

Devamını Oku