Yasaklılık Kararlarına Karşı Nerelere Başvuru Yapılacak

İhale (Ortak-Diğer) Yasaklılık ve Yasaklama İşlemleri
Yasaklılık Kararlarına Karşı Nerelere Başvuru Yapılacak
Özeti :

4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda yer alan düzenlemeler gereği kişiler hakkında yasaklama kararları verilebilmektedir. Söz konusu kararlara karşı hangi mercilere başvuru yapılacağı, yasaklama kararının kim tarafından ve hangi süreçte verildiği ile yakından ilgili olacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yasaklılık Kararlarına Karşı Nerelere Başvuru Yapılacak

Yasaklama kararlarının dayanağının iki tür olduğunu izah etmiştik: İdare ve mahkeme kanalıyla verilen kararlar.

Mahkeme kararları, ilam hükmünde olduğundan, bu kararlara karşı itiraz yollarına başvurulması gerekmektedir.

İdareler tarafından verilen yasaklamak kararları ise idari işlem mahiyetinde bulunduğundan dolayı, bu kararlara karşı dava açılması gerekmektedir. İdarelerce verilen yasaklılık kararları Resmi Gazetede yayımlanmakta ve yayınlandıktan sonra da ilgilileri tarafından idare mahkemelerine davalar açılmaktadır. İdare mahkemelerinin yasaklanan firmayı haklı bulması halinde ise yasaklılık kararı ortadan kalkmaktadır.

Bu noktada özellikle şu konunun netliğe kavuşturulması gerekmektedir. Yasaklama kararı verilen kişinin, yasaklılığa dayanak işlemi, 4735 sayılı Kanun sürecini ilgilendiren bir davranış ise, bu halde davaların hangi mercilere açılacağı tereddüt konusu olmaktadır.

Kural olarak, sözleşme imzalanana kadar idarelerce yapılan işlemler idare mahkemelerinin, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan işlemler ise adli mahkemelerinin konusunu oluşturmaktadır.

Ancak, 4735 sayılı Kanundan kaynaklı da olsa, idari işlem mahiyetinde olan yasaklılık kararlarının idare mahkemelerine götürülmesi gerekmektedir. Nitekim idare mahkemeleri de kendilerine bu yönde gelen davaları sonuçlandırmaktadır.