Yargı Sürelerinin Uzatılması Kamu İhalelerine Şikayet Süreçlerini Erteler Mi?

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
YARGI SÜRELERİNİN UZATILMASI KAMU İHALELERİNE ŞİKAYET SÜREÇLERİNİ ERTELER Mİ?
Özeti :

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karara İlişkin Bir Değerlendirme Yapılması Faydalı Olacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar” ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç tutularak,

1/5/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Anılan Kararın, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak, aday, istekli ve istekli olabilecekler ile idareler tarafından tesis edilecek işlemlerde dikkate alınması önem arz etmektedir.

Sonuç olarak Kamu ihalelerinde idareye şikayet ve Kamu İhale Kurulu'na karşı şikayet başvuruları süreleri devam etmektedir.

Ancak ihale süreçlerinde idare mahkemelerinin alanına giren konulara ilişkin yargı süreleri 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.