Yapım Sözleşmelerinin Tasfiyesi

Yapım İşleri Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
Yapım sözleşmelerinin tasfiyesi
Özeti :

Yapım işlerinde işin tasfiyesi sürecinde geçici ve kesin kabule ilişkin düzenlemeler ile teminat süresi ve teminatlara ilişkin hükümler dikkate alınarak gerekli adımlar atılmalıdır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca mücbir sebepler dolayısıyla sözleşmenin feshi, 17 ve 18 inci madde hükümleri uyarınca yüklenicinin ölümü nedeniyle sözleşmenin feshi veya iş artışları dolayısıyla sözleşmenin tasfiyesi hallerinde, tasfiye edilen işin yapılan kısımlarının kabulünde;

Tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle YİGŞ'nin 41 (geçici kabul), 42 (teminat süresi), 43 teminat süresindeki bakım ve giderler), 44 (kesin kabul) ve 45 nci (kesin teminatın geri verilmesi) maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır.

Sigorta yükümlülüğü ise, iş yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar, bu süre üç ayı geçmemek üzere devam eder.