Yapım İşlerinde Yaygın Olarak Karşılaşılan ve Kamu Zararına Sebebiyet Veren Hatalar!

Yapım İşleri Hakediş Ödemeleri
YAPIM İŞLERİNDE YAYGIN OLARAK KARŞILAŞILAN ve KAMU ZARARINA SEBEBİYET VEREN HATALAR!
Özeti :

Yapım işi sözleşleşmelerinin uygulanması sürecinde yaygın olarak bazı hatalar yapılmaktadır. Söz konusu hatalar önemli tutarlarda kamu zararına da sebebiyet verebilmektedir. Analizde bu hatalara değinilecektir.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

YAPIM İŞLERİNDE YAYGIN OLARAK KARŞILAŞILAN ve KAMU ZARARINA SEBEBİYET VEREN HATALAR!

1- Uygulama projesinde alüminyum kompozit öngörülen işlerin teknik şartnamesinde alüminyum kompozitin mineral dolgulu olacağı belirtilmesine rağmen uygulamada polietilen dolgulu alüminyum kompozit kullanılması.

2- Proje, mahal listesi ve/veya teknik şartnamesine göre elastomer esaslı (soğukta bükülme değeri -20 C olan) polimer bitümlü örtülerle su yalıtımı öngörülmesine rağmen uygulamada plastomer esaslı (soğukta bükülme değerleri -10 C ve -5 C olan)su yalıtım malzemesi kullanılması.

3- Proje ve/veya teknik şartnamede dış cephede yapılacak ısı yalıtım imalatında boya dışında kaplama (kompozit, taş, seramik vb.) öngörülen yerler için de yalıtım sıvası öngörülmesi. Binaların dış cephesinde boya gelecek yerler için mantolama imalatı; kaplama gelecek yerler için sadece ısı yalıtım imalatı öngörülmesi gerekmektedir. Ancak proje ve/veya teknik şartname hazırlanırken bu ayırım yapılmamaktadır. Proje ve/veya teknik şartnamede yer verilmiş ancak uygulamada yapılmayan yalıtım sıvası imalatının bedelinin düşülmesi gerekir.

4- Teknik şartnamelerde XPS ler için yangın sınıfının B1 olarak belirtilmesi. 2004 yılından itibaren ülkemizde fiilen B1 sınıfı XPS malzeme kullanılması mümkün olmayıp; XPS lerin yangın sınıfı E’dir.