Yapım İşlerinde Ödenen Fiyat Farklarına Dikkat, Zarara Sebebiyet Vermeyin

Yapım İşleri Fiyat Farkı Uygulamaları
YAPIM İŞLERİNDE ÖDENEN FİYAT FARKLARINA DİKKAT, ZARARA SEBEBİYET VERMEYİN
Özeti :

Yapım işlerinde, iş programına uyarlı olarak düzenlenen fiyat farkı hesaplamalarında, iş programının gerisinde kalınması halinde uygulanacak hesaplama şekli değiştirilmiş olup, artık mukayese yapılarak fiyat farkı hesabı yapılmalıdır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

YAPIM İŞLERİNDE ÖDENEN FİYAT FARKLARINA DİKKAT, ZARARA SEBEBİYET VERMEYİN

 

29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013/5217 sayılı Kararname eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7/2 maddesinde;

“Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, yüklenicinin iş programına uymaması halinde iş programı ile fiilen işin gerçekleştirildiği ayın endeksleri kıyaslanacak ve düşük olan endeks esas alınarak fiyat farkı hesabı yapılacaktır.

29.11.2013 tarihinden önce yürürlükte olan Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 8. maddesinde bu husus,

Herhangi bir aya ait onaylı iş programındaki ödenek harcanamadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak hakedişlerde, hakediş toplamları ödeneğin harcanamayan kısmına eşit olana kadar, iş programı gerçekleştirilmemiş ayın indeksi uygulanır.”

Şeklinde düzenlenmişti.

Bu düzenlenmede ilerleyen aylarda endekslerin düşüp düşmediğine bakılmaksızın iş programı esas alınarak fiyat farkı hesaplanması öngörülmüştü. Esasen böyle bir düzenleme fiyatların sürekli artacağı varsayımına dayanmaktadır.

29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren 2013/5217 sayılı Kararname eki Esaslardaki düzenleme amaca daha uygun olup, bu bağlamda önemli bir eksikliği gidermiştir. Zira iş programının gerisinde kalan yüklenicinin bundan dolayı ekstra bir fayda elde etmemesi gerekir.

Yeni düzenlemenin sonucunda ağırlık katsayıları belirlenen çoğu işte 2015 yılında iş programının gerisinde kalan yükleniciler için kıyaslama yapılmak suretiyle hesaplanan fiyat farkları yüklenicilerin aleyhine sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla idareler açısından kamu zararına sebebiyet vermemek adına iş programının gerisinde kalınan işlerde endekslerin kıyaslanmasına özen gösterilmelidir.

Konu 2015 yılı gerçek endeksleri üzerinden somut olarak aşağıdaki örnekle açıklanmıştır.

 

ÖRNEK

İhale tarihi = 20.04.2015

Hakediş tarihi = 03.09.2015

Hakediş bedeli = 2.000.000,00 TL

İş programının gerisinde kalınan tutar = 743.700,00 TL

İş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken ay = Haziran 2015

İşin fiilen gerçekleştirildiği ay = Ağustos 2015

 

Ağırlık oranları

Temel Endeks

(Nisan)

Güncel Endeks

(Haziran)

Güncel Endeks

(Ağustos)

a

=

0,15

I0

=

259,39

259,51

260,78

b1

=

0,15

Ç0

=

261,72

263,40

262,96

b2

=

0,20

D0

=

307,36

309,84

306,39

b3

=

0,20

Y0

=

379,41

411,39

350,79

b4

=

0,05

K0

=

205,88

206,60

209,50

b5

=

0,10

G0

=

245,42

248,78

250,43

c

=

0,15

M0

=

212,08

218,31

225,45

 

İş programına göre fiyat farkı hesabı:

F= AnxBx(Pn-1)

Pn = 1,025454047

F = 743.700,00 x 0,90 x (1,025454047 - 1)

= 17.037,18 TL                                                                                                                                                                         

 

İş programına göre işin yapılması gereken ay ile fiilen işin yapıldığı ayın endeksleri kıyaslanmak suretiyle fiyat farkı hesabı:

Pn= 0,99101261

F = 743.700,00 x 0,90 x (0,99101261 - 1)

= -6.015,53 TL

 

Görüldüğü üzere iş programına göre endeksler esas alınarak fiyat farkı hesaplandığında yükleniciye 17.037,18 TL ödenmesi gerekirken, endeksler kıyaslanarak düşük olan endeksler esas alındığında yükleniciden 6.015,53 TL kesinti yapılması gerekmektedir.