Yapım İşlerinde, İnşaat İşlerinde Aşırı Düşük Açıklama ve Savunma Hizmetleri

İhale (Ortak-Diğer) Duyuru / Tanıtım
Yapım İşlerinde, İnşaat İşlerinde Aşırı Düşük Açıklama ve Savunma Hizmetleri
Özeti :

Yapım işlerinin özellikle yaklaşık maliyeti yüksek olanlarında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmakta ve sınır değer altında kalan firmalardan da bu kapsamda açıklama talep edilmektedir. İhalelerden elenmemek ve kazandığınız ihaleyi vermemek için bizlere danışabilirsiniz.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Sınır değer altında kalan firmaların aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediği veya verdiği cevabın mevzuata uygun olmadığı hallerde ihale dışı bırakıldığı bir ortamda, aşırı düşük teklif sorgulamasının önemi daha da fazla ortaya çıkmaktadır.

Yapım işlerinde; DSİ tarafından yapılan sulama işleri, gölet işleri, Karayolları tarafından yapılan altyapı veya üstyapı işleri, idarelerce yaptırılan bina işleri vb. alanlarda aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermek uzmanlık gerektiren bir husustur.

Sınır değer altında kalan ve açıklama sunan veya sunmaya çalışan firmaların önemli bir kısmı hatalar yüzünden ihale dışı kalabilmektedir. Bu hatalardan bazıları ise şu şekildedir:

- Aşırı düşük teklif sorgulamasında alınan fiyat tekliflerinin mevzuata uygun olmaması,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiçleri veya diğer idarelerin rayiçleri kullanıldığı zaman, bu rayiçlerin düzgün bir şekilde sunulmaması veya bu rayiçlerin altında fiyatlarla açıklama yapılması,

- Açıklama istenilecek veya istenilmeyecek girdilerin farklılıklarının ortaya konulamaması,

- Açıklama istenilen girdiler yerine iş kalemi üzerinden açıklamaya gidilmesi,

- Maliyet veya satışlara dayalı açıklama yapılması hallerinde yanlış ifadelere yer verilmesi,

- Kar ve genel gider oranının yanlış ele alınması,

- İşçiliğe yönelik açıklamaların yürürlükteki asgari ücret dikkate alınarak yapılmaması

Vb.

Örneklerini verdiğimiz hallerden farklı olarak da hataları olabilmekte olup, aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale alınabilmesi ve sürecin sağlıklı yönetilebilmesi uzman desteğini zorunlu kılmaktadır. Malihakem sitesi ve Platon Danışmanlık Şirketi olarak aşırı düşük savunmalarınızda yanınızdayız ve bizlerle kaybetmezsiniz. Uzman ekip ve tecrübemizden yararlanmak için lütfen iletişime geçiniz.

0535 645 00 20

İLETİŞİM