Yapım İşlerinde İhale Dokümanı ile Alt Yüklenici Çalıştırılması Yasaklanabilir Mi?

Yapım İşleri Alt Yüklenici / Alt İşveren
Yapım İşlerinde İhale Dokümanı İle Alt Yüklenici Çalıştırılması Yasaklanabilir Mi?
Özeti :

Yapım işlerinde ihale dokümanına konulacak hükümlerle alt yüklenici çalıştırılması yasaklanabilir mi? Analizimizde bu konu ele alınacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Yapım İşlerinde İhale Dokümanı İle Alt Yüklenici Çalıştırılması Yasaklanabilir Mi?

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname'nin idarelerce doldurulması gereken "Alt yükleniciler" başlıklı maddesinin 23 numaralı dipnotunda;

"(1) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir:

“18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

(2) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verecektir:

“18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre yapım işleri açısından, ihale aşamasında idarelerce uygulanacak iki seçenek mevcuttur. Birinci seçenek, isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumudur. İkinci seçenek, isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumudur. Yapım işlerinde söz konusu iki seçeneğe uygun olarak ihale dokümanın hazırlanması gerekmektedir. Bu iki durum dışında yapım işlerinde alt yüklenici çalıştırılamayacağına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılması mümkün değildir.