Yapım İşlerinde Cezalara Üst Sınır Getirildi

Güncel Hukuk 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Yapım İşlerinde Cezalara Üst Sınır Getirildi
Özeti :

Hizmet alım ihalelerinden sonra yapım işlerinde de hakedişlerden kesilecek cezalara bir tavan getirildi

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

08.08.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemelerde yapım işlerinde yeni düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.

Yeni akdedilecek sözleşmelerde aşağıdaki hüküm yer alacaktır.

“25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”

Görüleceği üzere yapım işlerinde kesilecek cezalar için bir üst tavan getirilmiş durumdadır.

Sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemeyecektir.

Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda ise yüklenicinin sözleşmesi feshedilecektir.

Böylece gerek idarelerce gerekse yüklenici firmalar açısından kontrol edilmesi gerekli yeni bir alan daha ortaya çıkmış durumdadır.

İHALE VE SÖZLEŞME SÜRECİNDEKİ SORUNLARINIZLA İLGİLİ OLARAK DANIŞMANLARIMIZA GÜNÜN HER SAATİ ULAŞABİLİRSİNİZ.

0535 645 00 20 HEMEN ULAŞIN