Vergi ve Sgk Borcunun Hakedişlerden Kesilmemesinin Yöntemini Biliyor Musunuz?

Yapım İşleri Hakediş Ödemeleri
Vergi ve SGK borcunun hakedişlerden kesilmemesinin yöntemini biliyor musunuz?
Özeti :

Kamuya borcu olan (vergi veya SGK borcu bulunan) firmaların hakediş ödemelerini alırken, bu borçların hakedişten kesilmemesi için kullanacakları bir yöntem bulunmaktadır: İş ortaklığı kurmak veya sözeşmeyi iş ortaklığına devretmek.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

İhale mevzuatına yön veren kanunlar, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemeleri gereği, hakediş ödemeleri yapılırken vergi ve SGK borcu kontrolü yapılması ve bu kontroller yapıldıktan sonra ödemelerin yapılması gerekmektedir.

Ödemelerde öncelik sıralamasına da dikkat etmek şartıyla, kamu alacağının firma alacağından öncelikle olduğu herkesin malumudur. Yani, hakediş ödemesi yapılan bir firmanın vergi borcu olması halinde, bu borç hakediş raporunun kesintiler kısmında gösterilmekte ve kalan tutar yüklenici firmaya ödenmektedir.

Ancak, vergi ve SGK borcu olan firmaların hakedişlerinden kesinti yapılmamasının bir yöntemi bulunmaktadır: İş ortaklığı kurmak.

İş ortaklıkları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre adi şirket, ticari işletme olarak kabul edilmektedir. Vergi ve SGK borcu olan firmalar, başka bir firma ile iş ortaklığı kurarsa, iş ortaklığına yapılacak ödemelerde firmanın vergi ve SGK borcunun aranması mümkün olamamaktadır. Bu konuya yönelik olarak verilmiş Yargıtay kararları da bulunmaktadır.

İş ortaklığı kurma ihaleye girerken mümkün olabileceği gibi, ihaleden sonra da mümkün olabilir. İhale sözleşmesi imzalandıktan sonra, ihale yeterliğine sahip iş ortaklığına sözleşmenin devredilmesi halinde, iş ortaklığına yapılacak ödemelerde firmanın vergi ve SGK borçları olsa da, bu borçlar hakedişten kesilemeyecektir.

İlgili makamlar tarafından düzenleme yapılıncaya kadar kullanılabilecek bir yöntem. Mevzuat uygulamalarına yönelik getireceğimiz çözümler için bizi takip etmeye devam edin.