Üniversite Hastanelerinde E-İhale Uygulamaları Konusunda Çalışanların ve İsteklilerin Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

İhale (Ortak-Diğer) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Genel
Üniversite Hastanelerinde E-ihale Uygulamaları Konusunda Çalışanların ve isteklilerin Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Özeti :

E-ihale uygulamalarının ihale sürecine önemli katkıları olacağı öngörülmektedir. Halihazırda pilot olarak uygulanan idarelerde e-ihale uygulamalarının farkındalık düzeyi ile firmalar nezdinde e-ihale uygulamaları ele alınmaktadır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

Üniversite Hastanelerinde E-İhale Uygulamaları Konusunda Çalışanların Ve İsteklilerin Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

 

Dr. Ferhat GÜNDÜZ                                                                Levent YILDIZ

Sayıştay Uzman Denetçisi                                               İÜ Diş Hekimliği Fakültesi

 

E-devlet projeleri sayesinde kurumlar arası birlikte çalışabilirliğin arttırılması, hizmete erişim kolaylığı sağlanması gibi hizmet ve faaliyetleri uygulayarak eski kamu hizmeti anlayışından vazgeçilmektedir.

E-ihale projesinin ilk pilot uygulaması açık ihale usulü ile temin edilecek mal alımlarına yönelik olarak sağlık sektöründe tıbbi cihaz ve sarf malzeme teminlerinde başlatılmıştır. Projenin amaçları ve sağlayacağı faydalar şu şekildedir:

  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak hizmetlerde kalite ve etkinlik ile rekabet artışı,
  • İhalelere katılımın kolaylaştırılması,
  • Yaklaşık maliyetlerin daha doğru bilgilerle belirlenebilmesi,
  • Alıcı ve satıcı için işlem maliyetlerinde azalma,
  • Şeffaflık ve kamu alımlarında saydamlık,
  • Hız ve erişim kolaylığı,
  • İdareler arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması,

E-ihale, rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlayarak ihalelere yön vermek ve idari karar aşamalarını desteklemek amacıyla kullanılacak, istatistik oluşturulmasına katkı sağlayarak ihale sürecinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ihale işlemlerinin elektronik ortama taşınmasında bilgisayar destekli teklif değerlendirme, yeterlilik koşularında kesinlik ve açıklık, hatasız ve geçerli teklif ile katılımcılar acısından işlevsel farklılıkları ortadan kaldırmakta coğrafi yer ve zaman gözetmeden yapılabilmektedir.

Süreçte yaşanan yanlışlıkların, gecikmelerin, kötü kullanımların önüne geçilerek yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele aracı olarak e-ihale yöntemi kullanılmaktadır.

E-ihale sisteminin tam ve başarılı kullanılması için muhasebe, ayniyat, finansman vb. entegrasyon ağ sisteminin oluşturularak zamanın etkili ve verimli kullanması sağlanmaktadır.

Linkte yer verilen araştırma projesinde, e-ihale sisteminin gelişimi ve oluşturulma amacı anlatılarak, kamu kurumunda çalışanların ve ihaleye katılan isteklilerin bu sisteme bakış açıları araştırılmış, sistemin oluşturma amaçlarının ne ölçüde gerçekleştirildiğinin, taraflar açısından farkındalık ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ile çözüm önerileri ortaya konulmuştur.

Levent YILDIZ tarafından kaleme alınan ve yoğun araştırmaların sonucu ortaya konan proje çalışmasının ilgilenenlere faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Proje çalışmasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

E-IHALE FARKINDALIK DUZEYI