Ulusal Bayram ve Tatil Günlerinde Fazla Mesai Hesabı

Hizmet Alımları İşçi Hakları
Ulusal bayram ve tatil günlerinde fazla mesai hesabı
Özeti :

Bayram günlerinde veya tatillerde fazla mesai yapılması halinde, o günün ücretine ilave olarak 1,5 kat daha fazla ödeme yapılır. Yani, bu günlerde fazla mesai yapılması halinde alınacak ücret 2,5 kat olacaktır.

  İhale ve mali konularda DANIŞMANLIK ve EĞİTİM talepleriniz için iletişime geçmek üzere lütfen TIKLAYINIZ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 inci maddesine göre fazla çalışma normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Ancak, böyle bir ödemenin yapılabilmesi için haftalık çalışma saatinin 45 saat olarak belirlenmiş olması gerekir. Çalışma saatinin 45 saatin altında belirlendiği hallerde, yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak kabul edilmekte olup, fazla sürelerle çalışma ücreti normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş artırılmasıyla suretiyle hesaplanmaktadır.

Fazla çalışmalar 1,5 kat olarak hesap edilmekle birlikte, söz konusu çalışmaların uluslar bayram veya hafta tatillerinde yapılması durumunda kaç kat üzerinden yapılacağı tereddüt konusudur.

4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre;

“Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.”

47 nci maddesine göre ise;

“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.”

Bu hükümlere göre, hafta tatilinde veya ulusal bayramlarda herhangi bir çalışma yapılmasa dahi o günün ücreti ödenmektedir. Eğer tatil yapılmayarak çalışılırsa ilave bir günlük ödeme daha yapılmaktadır. Burada ilave bir günlük daha ödeme yapılması özellikle fazla çalışmalarda kendisini göstermekte ve fazla çalışma ücretinin saat tutarı iki günlük yevmiye üzerinden hesap edilmektedir.

Ancak, fazla çalışma ücretinin saat ücreti normal çalışma ücretinin saat tutarının bir buçuk katı olduğundan dolayı, ulusal bayramlarda veya hafta tatillerinde fazla çalışma yapılması durumunda işçiye bu günler için 3 kat ödeme yapılmamakta, 2,5 kat ödeme yapılmaktadır.

Fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışma olup, bu çalışmanın ulusal bayramlarda veya hatta tatillerinde yapılması ödenen ücreti sadece 1 kat artırmaktadır. Bu günlerde işçilere çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın bir günlük ücreti tam olarak verilir ve çalışma yaparlarsa ilave bir gün daha, fazla mesai yaparlarsa ilave 1,5 kat daha ödeme yapılır.